TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)

-         İkinci Yeni şiir anlayışına karşı çıkmışlardır.

-         Marksist ideoloji alternatif olarak ortaya çıkmıştır.

-         İdeoloji günlük hayatın her köşesinde Marksist dünya görüşüyle değerlendirilmiştir.

-         İdeoloji 1960-1980 arasında yoğun olarak kullanılmış ve büyük bir propoganda şiiri ortaya çıkmıştır.

-         Şairler kendilerini “toplumun sözcüsü” olarak görmüşlerdir.

-         “Slogan Üslubu” şiirlerde kullanılmıştır.

-         Şiirin ses, ritizm ve ahenginde değişmeler görülür.

-         Şiir de uzak çağrışımlara yer verilmemiştir.

-         Şiir de estetik kaygıdan çok, ideoloji ve düşünce önemsenmiştir. (İçerik Önemsenmiştir)

-         Tema olarak geleceğe inanç, direnme isteği ve sorgulama, ümit gibi temalar işlenmiştir.

-         Şiir dili ve söyleyişinde aşırılıktan kaçınılmıştır.

-         Geleneksel söyleyişten faydalanma görülür.

-         Yerleşik düzene eleştiri, sınıf anlayışı, işçi, kadın, doğa, halk, diriliş, kentleşme problemi gibi konular ele alınmıştır.

-         Şiirler de alın teri ve emek övülür.

-         Toplumsal dayanışma, örgütlük şiirlerde kutsallaştırılır.

ÖNEMLİ SANATÇILARI

-         İsmet Özel

-         Ataol Behramoğlu

-         Süreyya Berfe

-         Ceyhun Atıf Kansu

-         Can Yücel

-         Talip Apaydın

-         Arif Damar

-         Metin Demirtaş

-         Özdemir İnce

-         Eray Canberk

-         Ali Püsküllüoğlu

-         Eray Canberk

-         Ahmet Oktay

-         Enver Gökçe

-         Refik Durbaş

-         Veysel Çolak

-         Nihat Behram

-         Metin Demirtaş

-         Metin Eloğlu

-         Metin Altıok

-         Gülten Akın

Kemal Özer
Yorumlar - Yorum Yaz