TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI
Büyük reklam

Kubizm (Çok boyutluluk)

              Kubizm (Çok boyutluluk) 20. yy

 

 Daha çok resim alanında görülmüş zamanla edebiyata geçmiştir

 Nesnelerin görünen yanın yanında görünmeyen kısmında üç boyutlu göstermişlerdir

 Empersyonizme tepki olarak ortaya çıkan akımdır

 Bir insan anlatılırken sadece dış görünüşü vs . değil onun iç görünüşü de verilmelidir

√ Kubizm de görsellilik ön plandadır şiirdeki görüntünün zihnindeki çağrışımının yapmasını istemişlerdir

 Kubizme art şiirlerin anlaşılması zordur

 Nesnelerin geometrik şekilleri ön plandadır

 Herkes farklı anlamlar çıkarabilir

 Sanatta her yeniliği denemişlerdir

 Önemli temsilcileri

Max Jacop –Şiir –Fransız

Andre Salmon -Şiir

Picasso –Resim – İspanyolDiğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz