TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Sanatçıları

                                                 Mehmet Akif ERSOY

                                                                  (1873-1936)

 

 • Fatih Müderrisi ipekli Mehmet Efendi’nin oğludur. Çok iyi bir din eğitimi almıştır.

 • ‘Sırat-ı Müstakim ve Sebil’ür Reşat’ dergisini çıkarmıştır.

 • İslamcılık anlayışını benimsemiş ve savunmuştur.

 • Anadolu’da cami kürsülerinde vaazlar vermiş halkı milli mücadeleye davet etmiştir.

 • Sanat yapmaya çalışmamış halkın sesi olmaya çalışmıştır.

 • Şiirlerini aruzla yazmıştır.

 • Gözlem yeteneği çok iyidir. Aruzla konuşma dilini çok iyi tamamlamıştır.

 • Tevfik Fikret ile din konusunda tartışmaları olmuştur. Tevfik Fikret’in ‘Haluk’un Defteri’ adlı eserine karşı ‘Asım’, yazmış ve gençleri buna göre yönlendirmiştir.

 • Eserlerinde insan ayrımı yapmadan her muhite gitmiş ve gördüklerini ressam edasıyla yazmıştır.

 • Eserlerinde öğüt vermiştir. Didaktik eserlerdir.

 • ‘Sanat için sanat’ anlayışı vardır.

 • Hep aruz ölçüsünü kullanmıştır.

 • Nazmı nesne yaklaştıran kişidir. Bir diğer kişi ise Tevfik Fikret’tir.

 • Manzum hikâyeleriyle tanınır.

 • Toplumcu şair olarak bilinir.

 • İstiklal Marşını yazan şairdir.

   

  Eserleri

  Safahat

  Küfe

  Mahalle Kahvesi

  Süleymaniye Kürsüsünde

  Fatih Kürsüsünde

  Seyfi Baba

   Asım

  Gölgeler, Hatıralar, Köse İmam             

   

                  Yahya Kemal BEYATLI 
                           (1884-1958)

 

 • ‘Hayal şehir’ şiiri ile İnönü ödülünü almıştır.

 • Şiirde ahenk ve musikiye büyük önem vermiştir.

 • Şiir üzerinde uzun çalışmalar yapmıştır. Bir kelime için gerekirse yıllarca beklemiştir.

 • En büyük şairlerden biridir.

 • Batı  şiiri ile Divan Şiiri birleştirmeye çalışmış ‘Neo-klasik’ şairdir.

 • Parnasizm ve sembolizm   akımından etkilenmiştir.

 • ‘Az sözle güzel söylemeyi’ yeğlemiştir.

 • İstanbul aşığı sanatçı olarak bilinir. İstanbul’dan çok etkilenmiştir.

 • Tevfik Fikret’in ‘Sis’ şiirine karşı ‘Siste Söyleniş’ şiirini yazmıştır.

 • ‘Nev-Yunanilik’ akımının öncülüğünü yapmıştır.

 • Aşk , ölüm, İstanbul, sonsuzluk işlediği temel temalardır.

 • ‘Yalnız bizim olanı yazmak’ görüşüyle eserler vermiştir.

 • ‘Ok’ şiirini hece ölçüsüyle yazan şair bunun dışındakileri hep Aruzla yazmıştır.

 • İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmıştır.

 • ‘Sessiz Gemi’ en meşhur şiiridir.

 

                   Eserleri

 

 Şiir: Kendi Gök Kubbemiz , Eski Şiirin Rüzgarıyla , Rubailer

  Deneme-Söyleşi-Makale: Edebiyata Dair, Aziz İstanbul, Eğil Dağlar,

 Tarih Musahabeleri

  Anı: Siyasi ve Edebi Hatıralar

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz