TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Saf ( Öz) Şiir Anlayışı

Saf ( Öz) Şiir Anlayışı

 • Şiirde asıl olan estetik zevk vermek anlayışı vardır

 • Sanat için sanat anlayışı hâkimdir

 • Şiirlerde kendilerine özgü özel imgeler geliştirir ve şiirler imgelerle doludur

 • Şiir her türlü ideolojiden ayrı tutulmalı görüşü vardır ve böylece saf şiir yazmayı amaçlamışlardır

 • Bireysel konulara yönelmişlerdir

 • Düşsel yönleri ağır basar

 • Valerin'in şiir dili her şeyin üstünde olmalı görüşü ve divan edebiyatından etkilenmişlerdir

 • Biçime çok önem vermişlerdir

 • Daha çok duyulmak ve hissedilmek için yazmışlardır

 • Şiir dilinde kullandıkları kelimelerde bilineni arkasında bilinmeyen anlamlar yatmaktadır

 • Şiirde dizeye önem vermişleridir

 • Serbest nazım ve hece ile de şiirler yazmışlardır

 • İç ahenk musiki gibi durumlara önem vermişlerdir

 • Sembolizm akımından etkilenmişlerdir

 • Önemli Temsilcileri

 • Ahmet Hamdi Tanpınar

         Ahmet Haşim

         Ahmet Muhip Dıranas

         Cahit Sıtkı Tarancı

         Necip Fazıl Kısakürek

         Asaf Halet Çelebi

         Behçet Necatigil Sayılabilir

         Ayrıca Yedi Meşalecilerde saf şiire uygun eserler vermişlerdir.


Cahit Sıtkı TARANCI (1910-1956)

 • Diyarbakır’da doğdu Galatasaray Lisesini bitirdi

 • Öğrencilik yıllarında şiire merak sarmış ve ilk şiirlerin Muhit ve Servet-i Fünün dergilerinde çıkmaya başlamıştır

 • Fransızcayı iyi bilen sanatçı Corneille, Racine, Moliere gibi ünlü Fransız sanatçılarını yakından tanımış ve eserlerin incelemiştir

 • Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’den etkilenmiştir

 • Sanat için sanat anlayışını benimsemiştir

 • Hece ölçüsü ve serbest ölçü ile şiirler yazmıştır

 • Biçim kaygısı ön plandadır

 • Ölüm korkusu, ölüm acısı, insan sevgisi, yalnızlık başlıca konulardır

 • Açık yalın bir üslubu vardır

 • Şair Otuz Beş Yaş şiiri ile tanınmış ve CHP şiir yarışmasında bu şiiri ile birinci olmuştur

 • Ziya Osman Saba’ya yazdığı mektuplarda şiir görüşünü yansıttığını görüyoruz

 • Ölüm korkusu olan şair olarakta tanınır

ESERLERİ

Şiir

 1. Şiirler

 

Oyun

 

 1. Gölgeler

 2. Böyle İstemezdi

 

                   Necip Fazıl KISAKÜREK (1905-1983)      

 • İstanbul’da doğan sanatçı ilk şiir kitapların gençlik yıllarında ( 17 yaşında) çıkarmıştır

 • Birçok alanda eser vermiş sanatçı daha çok şiirleri ile tanınır

 • Türk edebiyat Vakfı tarafından Sultan üş Şuara (Şairler Sultanı) ünvanı almıştır (1980)

 • Büyük Doğu ve Ağaç dergilerin çıkarmıştır

 • Onun hayatını üç aşamada inceleyebiliriz

 • Gençlik dönemi, olgunluk dönemi, yaşlılık dönemi

 • Şair ilk şiirlerinde bir arayış içerisindedir. Tedirgin ve içe dönük bireysel durumlar söz konusudur

 • Şair sonraki şiirlerinde İslama yönelmiş İslami ve mistik konularda eserler vermiştir

 • Madde eve ruh çatışmaları eserlerinde görülür

 • Serbest şiire karşı çıkan sanatçı düşüncelerin şiir kurallarına göre yazılması gerektiğini savunur

 • Metafizik ve soyut kavraklar onun dünyasının oluşturur

 • Mutlak hakikati aramalı şiir düşüncesindedir

 • Mutlak hakikat ALLAH'tır der

 • Şiirlerde olağanüstü bazı kavramlara yer vermiştir

 • Çocukluk dönemi dış dünya, din gibi konularda hep bir arayış ve sorgulayış içerisindedir

 • Şaire ün getiren Çile ve Kaldırım şiirleridir. Bu yüzden çile ya da Kaldırım Şair olarak bilinir

ESERLERİ

Şiir

 1. Örümcek Ağı

 2. Kaldırımlar

 3. Ben Ve ötesi

 4. Çile

 5. Sonsuzluk kavramı

 

Tiyatro

 1.  Tohum

 2. Künye

 3. Para

 4. Bir Adam Yaratmak

 5. Sabırtaşı

 6. Reis Bey

 7. Abdülhamit Han

 8. Mukaddes Emanet

 9. Kanlı Sarık

 

Roman

 1. Aynadaki Yalan

 

Behçet NECATİGİL (1916-1979)

 

 • İstanbul’da doğan sanatçı edebiyat öğretmenliği yapmıştır

 • Varlık dergisinde ilk şiirleri çıtı daha sonra Türk dili, Yedi Tepe gibi dergilerde şiirleri yayınlanmıştır

 • Yeditepe şiir ödülünü Eski Toprak ile TDK şiir ödülünü de Yaz Dönemi şiiriyle almıştır

 • İlk şiirlerinde Garip harekenin var ama daha sonra Garip dışında kalan sanatçı sürekli değişim ve arayış içerisindedir

 • Eserlerinde orta halli insanların sorunları sıkıntılarını kentte yaşayan insanların sıkıntıları işlemiştir

 • Kelime dağarcığı geniş ve kendine özgü anlatımı vardır

 • Eserlerinde çevre, ev , evin içini. Dış dünya, halk kültürü ve Batı kültürüyle yoğurarak anlaşmıştır

 • Onun için ev şairi de denilebilir

 • Sevgilerde şiir en meşhur şiiridir

 

ESERLERİ

Şiileri

 1. Kapalı Çarşı

 2. Sevgilerde

 3. Çevre

 4. Eski Toprak

 5. Arada

 6. Evler

 7. Zebra

 8. Divançe

 9. İki Başına Yürümek

 10. Söyleriz

 11. Yaz dönemi

 12. Beyler

 

İnceleme

 1. Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü

 2. Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü

 

 

 

Asaf Halet ÇELEBİ (1907-1958)

 

 • İstanbul’da doğan sanatçı Fransızca ve Farsa öğrenmiş Musiki dersleri almıştır

 • İlk şiirlerinde divan edebiyatı etkisi vardır

 • Gazel ve rubailer yazmıştır

 • Eserlerinde soyut kavramlar ve sezgiçiliğin etkisini görmekteyiz

 • İlk şiirlerinde sonra serbest ölçüye yönelmiş ve batı şiir tekniğini eserlerinde kullanmaya başlamıştır

 • Eserlerinde dinlerinde etkisini görmekteyiz

 • Eski ile yeniyi, doğu ile batıyı harmanlamış olan sanatçı hem modern hem de gelenekçi özellikler sahiptir

 • Eserlerinde Hint edebiyatının, masalların ve efsanelerin izlerini görülmektedir

 • Benim gözümde şiir davası adlı makalesinde şiir görüşünü yansıtmıştır

 • Şiirlerinde imgelere yer vermiş daha önce duyulmayan kelimelerinde kullanmıştır

 

ESERLERİ

Şiir

 1. He

 2. Lamelif

 3. Om Mami Padde Hum

 

İnceleme

 1. Mevlana

 2. Molla Camii

 3. Ömer Hayyam

 4. Naima

 5. Divan Şiirinde İstanbul


Yorumlar - Yorum Yaz