TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Modern Türk Tiyatro

Modern Türk Tiyatro

Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk tiyatro Şinasi’nin yazdığı “Şair Evlenmesi” dir. 1860yılında tercüman-ı Ahval gazetesinde yayınlanmıştır. Tek perdeden oluşan komedi tarzında bir eserdir. İlk yerli tiyatromuzdur.

Namık Kemal’in yazdığı “Vatan Yahut Silistre” ilk sahnelenen tiyatromuzdur.

Haldun Taner’in yazdığı ‘Keşanlı Ali Destanı’ ilk epik tiyatrodur.

Hamit Tarhan’ın yazdığı ‘Eşber’ aruzla yazılmış ilk tiyatro, ‘Nesteren’ hece ile yazılmış ilk tiyatrodur.

Aynı zamanda A. Vefik Paşa ‘Moliera’dan çok sayıda tiyatro çevirileri yapmiştır.

     Tiyatro

İnsan yaşamının sahnede canlandırmasına denir. Oyun insan yaşamını yaşanıyormuş gibi canlı olarak hem göze hem de kulağa hitap edecek şekilde konuşma ve eylemlere dayanarak göstermeye bağlı olarak sahnede oynanan oyundur.

Tiyatronun Yunan edebiyatında ‘Diyanizos’ adına düzenlenen törenlerden doğduğu sanılmaktadır.

Tiyatroyu sınıflandıran ise ‘Aristoteles’tir. ‘Poetika’ adlı eserinde.

İlk olarak Tragedya ortaya çıkmış daha sonra Komedya ortaya çıkmıştır. 19. yy’da ise Tragedya ve komedyanın bir arada olduğu oyun türü olan ‘Dram’ ortaya çıkmıştır.

Günümüzde ise müzikli tiyatrolarıda görmekteyiz. (opera, operet gibi)


Yorumlar - Yorum Yaz