TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Divan Edebiyatı Özellikleri

                            Divan Edebiyatı

 13. yy da başlamış ve 19.yy’a kadar sürmüştür.

  İlk şairi Hoca Dehhani’dir.

  Din dışı şiirler yazan  ilk şair Hoca Dehhani'dir.

  Aruz vezni kullanılmıştır.

  Nazım ve nesir türünde eserler verilmiştir.

  Dil ağır , sanatlı ve süslüdür.

  Kalıplaşmış sözler kullanılmıştır.(mazmunlar)

  Hem beyitle hem de dörtlükle şiirler yazılmıştır.(nazım birimi beyittir.)

  Dil Arapça , farsça ve Türkçe birleşimi olan Osmanlıcadır.

  Aruz vezni kullanılmıştır.

  Şiirlerde konu bütünlüğü yoktur. Beyit güzelliğine önem verilmiştir.

  Uyak kulak için değil göz  içindir.

  Şiirler uyağı ya da redifine göre adlandırılmıştır.

 Soyut bir edebiyattır.(günlük hayattan konular pek yoktur daha çok hayallere yer verilmiştir.)

 Söyleyişe önem verilmiş anlam ikinci plandadır.

  Bütün güzelliği yerine parça güzelliğine önem verilmiştir.

 Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.

  Aşk ,kadın,şarap,yergi ,tabiat gibi konular işlenmiştir.

  Din dışı konular  işlenmiştir.

  Şiirlerin toplandığı esere Divan denir.

  Gazel , kaside,mesnevi,rübai,tuyuğ gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.


                                       DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİLERİ TIKLA

                                                                 dosya inidir


Yorumlar - Yorum Yaz