TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Fabl

                                                   Fabl

Hayvanlar, bitkiler, eşyalar gibi cansız varlıkları insan gibi konuşturarak onların başından geçen ibret verici olayları anlatan yazı türüdür.

Kahramanları insan özelliği verilmiş insan dışı (hayvan, bitki, eşya gibi) unsurlardır.

Didaktik eserlerdir.

Toplumun aksayan, bozuk yönleri üzerinde durarak insanlara mesaj verir.

Kişileştirme(teşhis) ve intak (konuşturma) sanatından yararlanılır.

Olağanüstü (abartma) ve benzetmelere sıkça rastlanır.

Yergi, nükte’ye rastlanır.

Serim, düğüm, çözüm bölümünden oluşur.

Çocuk eğitiminde sıkça kullanılır (ahlak dersi verdiği için).

Fabl’ların sonunda ahlak dersi verilir.

Dünya edebiyatında bu türde Beydaba’nın “Kelile ve Dimne” adlı eseri sayılabilir. Bunun yanında Eski Yunan edebiyatında Aispos’un yazdığı Fabl’lar ve en önemli fabl yazarı olarak bilinen Fransız Yazar La Fontaine’nin yazdığı La Fontaine Fabl’ları sayılabilir.

Türk edebiyatında ilk örnek sayılabilecek eser olarak Şeyhi’nin yazdığı “Harname” gösterilebilir.

Batılı anlamda ilk Fabl ise Şinasi yazmıştır.

          Fabl–Masal Karşılaştırması

Fabl’ların kahramanları insan dışı varlıklar iken masallar da insanlar olabilir.

Masallar bir tekerleme ile başlarken fabl’lar tekerleme ile başlamaz.

Masallar’da zıt kavramlar bir arada verilmiş ve hep iyiler kazanır, fabl’larda böyle değildir.

Masallar evrensel öğeler içerir, fabl’lar ulusal öğeler içerebilir.

Her ikisinde de abartı ve olağanüstü durum olabilir.

Her ikisi de didaktik özellik taşır.

Fabl’lar sonunda öğüt vermesi yönüyle masallardan ayrılır.


Yorumlar - Yorum Yaz