TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Masal

                                                 Masal

 

Olağanüstü olayları, durumları olağanüstü kahramanlara ( Kişilere ) dayandırarak anlatan, zaman mekan pek belli olmadan anlatan hikayelere  masal denir.

Masallarda bir tekerleme ile başlar.'' Bir varmış Bir yokmuş...'' gibi.

Masallarda zıt karakterler vardır. ( iyinin karşısında kötü kişi )

Zıt kavramlar verilerek insanlara bu zıt kavramlardan iyi olanının hep kazandığı mesajı verilir.

Masallar' da kişiler tek yönlüdür. İyiler hep iyi kötüler hep kötüdür.

Masallar evrensel öğeler içerir. ( iyilik, doğruluk gibi )

*Evrensel demek bir kelime'nin anlamının her yerde aynı anlama gelmesi demektir.

Masallarda zaman, mekân pek belli değildir. ( Zaman'ın birinde,Kaf Dağı'nın arkası ) gibi.

Genellikle miş'li ( Duyulan Geçmiş Zaman ) kullanılır, Geniş Zaman da kullanılabilir.

Kahramanlar ya da kişiler her tabakadan seçilebilir.

Kişiler genelde devler, cinler, periler, cadı, zümrüt, anka kuşu gibi hayali kişilerdir.

Masallarda Dini ve Milli motiflere pek yer verilmez.

Anlatım kısa ve yoğun ( özlü ) dür.

Masallar anonim ürünlerdir. Daha sonradan yazıya aktarılmıştır. Daha sonralardan yapma masallarda yazılmıştır.

Masallar Didaktik eserlerdir. Öğüt verir.

Masallarda hep iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Böylece çocukların iyiye yönelmesi amaçlanır.

İlk masal'ın Hindistan'da yazıldığı ( ortaya çıktığı ) sanılır.

Masal türünde yazılan ilk eser olarak Hint Edebiyatı'ndan ''Beydeba'nın'' yazdığı ''Kelile ve Dimne''sayılabilir.

''Binbir Gece Masalları '' da ( Doğu Edebiyatı'na ait )önemli masal sayılır.

 

Çocuk ve Ev Masalları-Grimm ve Kardeşi-Alman.Edeb.

Andersen Masaları-Andersen-Danimarka Edeb.

Perrault Masalları-Fransız Edebiyatı ve Pamuk Prenses önemli masallardır.

 

Türk edebiyatında Pertev Naili Boratav   ve  Eflatun Cem Güney masallar üzerine araş tırmalar yapmıştır.

 Türk edebiyatında en ünlü masal ise

“Keloğlan Masalı”dır.

 

Masal – Destan Karşılaştırması

  Masallar evrensel öğe içerir Destan ise ulusal öğeler içerir.

Masallar hayali ürünler iken Destanlar gerçek hayattan izler taşıyabilir.

Masallar nazım-nesir karışık yazılabilir ama Destan Manzum şekilde yazılır.

Her ikisinde de kahraman olağanüstü     özelliğe  sahip  olabilir.

 

 Masal-Efsane Karşılaştırılması

Masallar evrensel öğelerdir ve dini içerikler yoktur Efsane ise toplumun yaşayışı, inanışı, hayat şartları gibi konuları ortaya koyar. Fabl–Masal Karşılaştırması

Fabl’ların kahramanları insan dışı varlıklar iken masallar da insanlar olabilir.

Masallar bir tekerleme ile başlarken fabl’lar tekerleme ile başlamaz.

Masallar’da zıt kavramlar bir arada verilmiş ve hep iyiler kazanır, fabl’larda böyle değildir.

Masallar evrensel öğeler içerir, fabl’lar ulusal öğeler içerebilir.

Her ikisinde de abartı ve olağanüstü durum olabilir.

Her ikisi de didaktik özellik taşır.

Fabl’lar sonunda öğüt vermesi yönüyle masallardan ayrılır.

                      


Yorumlar - Yorum Yaz