TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Edebi Metinler

                                        Edebi Metinler

 

Kurmaca metinlerdir.

Gerçek olduğu gibi değil de gerçeğin değiştirilerek anlatılması söz konusudur.

Estetik zevk vermek söz konusudur.

Gerçek anlam pek kullanılmaz yan anlam ve mecaz anlamlara yer verilir.

Amaç öğretmek değildir.

Dil şiirsel işlevde daha çok kullanılır.

Konudan çok üslup kaygısı ön plandadır.

Göstermeye bağlı metinler dışında hepsi zihinde canlandırmak için yada şiirde duyguya hitap etmek için yazılır.

Kişiden kişiye göre bazen anlam değişebilir.


Yorumlar - Yorum Yaz