TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Eleştiri( Tenkit)

                   Eleştiri( Tenkit)

PSanat,edebiyat ya da herhangi bir yapıt gibi konularda olumlu ya da olumsuz yönlerini yargılayıp değerlendire yazılara denir.

PEleştiri yapan kişiye ‘ Eleştirmen’ denir.

PEleştiri yapabilmek için o konuyu iyi bilmek ve bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor.

PEleştiri tarafsız ( nesnel) yapılmalıdır.

PEleştiri yapılacak duruma tarafsız bakılmalıdır.

PSomut verilerden yararlanılmalıdır.

PEser olumlu ve olumsuz yönleriyle yapılmalı sadece olumsuz yönlerde yapılmamalıdır.

PEleştiri 2’ye ayrılır;

1- İzlenimsel ( öznel) eleştiri;Kişisel görüşlerini haklı göstermek amacıyla yapılan,duygularının hakim olduğu eleştirilerdir.

2-Nesnel ( Objektif) eleştiri;Eleştiride kendi düşüncelerini bir kenara bırakarak daha çok bilimsel yönden yapılan somut eleştirilerdir.

PTürk edebiyatında Batılı anlamda eleştiri Tanzimatla başlar.

PNamık Kemal’in Tasvir-i Efkar gazetesinde yazdığı ‘Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir.’İlk eleştiri yazısı örneği sayılır.

PEdebiyatımızda bazı eleştiri örnekleri şunlardır;

Şiir ve İnşa-Ziya Paşa

Tahrib-i Harabat,Takip- Namık Kemal

Taktir-i Elhan-R.Mahmut Ekrem

Kavgalarım-H. Cahit Yalçın

Cumhuriyet döneminde ise şu kişiler sayılabilir

R.Nuri Güntekin,A.Şinasi Hisar,A.Hamdi Tanpınar,Mehmet Fuat Köprülü,Oktay Akbal sayılabilir.

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz