TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Deneme

                              Deneme

Yazarın, herhangi bir konudaki kişisel görüş ve düşüncelerini ,ispatlama ihtiyacı duymadan kendi kendine konuşuyormuş gibi yazdığı yazılardır.

Her konuda yazılabilir.

Yazar düşüncelerini kanıtlamak zorunda değildir.

Konuşma havası içinde yazılır.

Ben’ler dünyasıdır.Ben’li anlatım vardır.

Deneme de ileri sürülen düşünceler kesin değişmez düşünceler değildir.

Bu türün en önemli temsilcisi Fransız yazar Montaigne’dir.İngiliz edebiyatında ise Bacon’dur.

Türk edebiyatında ise en önemli örneklerini ‘ Nurullah Ataç’ vermiştir.

Tür edebiyatında tanzimatla birlikte ortaya daha sonra Servet-i Fünun gelişme göstermiş daha sonraları da gelişerek devam etmiştir.

Deneme daha önceler ‘ Musahabe ya da Tecrübe-i Kalemiye’ diye adlandırılırdı.

Ahmet Haşim’in yazdığı ‘Gurabahane-i Laklakan ,Bize Göre ‘adlı eserinde kimi yerler deneme özelliği gösterir.

Cenap Şahabettin,Ahmet Hamdi Tanpınar,Sebahattin Eyüboğlu,Oktay Akbal,Salah Birsel,Yakup Kadri Karaosmanoğlu,Mehmet Kaplan bu türün önemli sanatçıları olarak gösterilebilir.

Deneme – Sohbet Karşılaştırması

Denemede yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi yazarken sohbette karşısında biri varmış gibi yazar.

Denemede dil biraz daha edebidir.Sohbette ise daha yalın ve konuşma dili havasındadır.

Denemede yoğun ve derinlemesine konu işlenirken sohbette yüzeysel işlenir.


Yorumlar - Yorum Yaz