TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Gezi Yazısı (Seyahatname)

                  Gezi Yazısı (Seyahatname)

Bir kişinin gezip gördüğü yerlerdeki ilgi çeken ve tarihi yerlerin yazıldığı yazı türüdür.

Gezen kişiye eskiden ‘ seyyah’ denirdi.

Eskiden gezilip görülen yerlerin yazıldığı esere ‘seyahatname ‘ denir.

Bu yazılarda duygular ön planda olmaz.

Gezilen yerdeki önemli yerler nesnel bir anlatımla yazılır.

Okuyan kişi oraları görüyormuş gibi anlatılır.

Sade,yalın ve açık bir dil kullanılmalıdır.

Bir çok anlatım türünden yararlanılır.Özellikle Betimleyici anlatımdan .

Sıradan olmamalı ilgi çekici olmalıdır.

Folklor,tarih,coğrafya gibi bilimler açısından önemlidir.

İyi bir gözlem gücüne dayanır.

Edebiyatımızda ilk gezi yazısı Evliya Çelebi’nin yazdığı ’Seyahatname’dir.

Dünya edebiyatında Marco Polo,Kristof Kolomb ,İbni Batuta önemli gezi yazarlarıdır.

 

Önemli Gezi yazısı eserleri

Kitab-ı Bahariye-Piri Reis

Mirat’ül Memalik-Seydi Ali Reis

Avrupa’da Bir Cevelan-Ahmet Mithat Efendi

Anadolu Notları-R.Nuri Güntekin

Deniz aşırı,Yolcu Defteri,Yeni Rusya-F.Rıfkı Atay

Hac Yolunda-Cenap Şahabettin

Franfurk Seyahatnamesi-Ahmet Haşim

Üsküp’ten Kosovaya-Yavuz Bülent Bakiler

Tuna’dan Batıya-İsmail Habib Seyük

Hiraşimalar olmasın-Oktay Akbal

Düşsem yollara yollara –Haldun Taner

Abbas Yolcu-Atilla İlhan

Gezi Yazısı – Anı Karşılaştırması

Anı başından geçen olayı anlatır;gezi yazısı ise gezilen yerdeki ilgi çekici ve tarihi yerleri anlatır.

Anı yazısında daha çok kendisini anlatır,gezi yazısında ise (gezdiği yer)daha çok anlatılır.

Anı daha çok öznel iken gezi yazısı nesneldir.

Anı yazısında bellekte kalan yazılırken gezi yazısında  o anda yazılabilir.


Yorumlar - Yorum Yaz