TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Otobiyagrafi (özyaşam öyküsü)

Otobiyagrafi (özyaşam  öyküsü)

Kişinin kendi yaşamını yine kendisinin yazdığı yazılardır.

Öznel bir anlatımı vardır.

Birinci kişi ağzından yazılır.

Kişi yaşamını kendi diliyle anlatılır.

Yazan kişi daha çok kendisini ön plana çıkarır.

Yaşadığı döneme ışık tutar.

Önemli otobiyografiler şunlardır

Suyu arayan adam – Şevket Süreyya Aydemir

Hayatım –Hasan Ali Yücel

Kırk Yıl ( anı- otobiyografi)- H. Ziya Uşaklıgil

 

 

 

Biyografi otobiyografi karşılaştırması

Biyografi bir başkası tarafından yazılırken otobiyografi kişinin kendisi kendi hayatını yazar.

Biyografi nesnel,otobiyografi ise öznel anlatım vardır.

Biyografide dolaylı anlatım otobiyografi de doğrudan anlatım vardır.

Otobiyografide biyografiye göre iç dünya daha  çok anlatılır.

Otobiyografide yazan kişi kendi dünyasını anlatırken biyografide çevresi ile birlikte anlatılır.


Yorumlar - Yorum Yaz