TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

AKLIMIZDA BULUNSUN !!!

                   AKLIMIZDA BULUNSUN !!!

 İlk ortaya çıkan akım  Hümanizm dir  insanları ayırt etmeden sevmeyi amaç edinir

 Klasizm de akıl ön plandadır akıl ve mantık süzgecinden geçmeyen hiçbir şeyi kabul etmezler

 Klasizm tiyatroda daha çok kullanılmıştır

 Romantizm klasizme tepki olarak doğmuştur  ve akıl ve mantık yerine duyguyu ön plan da tutmuştur

 Romantizmde zıtlık kavramları vardır sanatçılar eserlerini gizlemezler

 Romantizm ulusal öğelere önem verir

 Realizm romantizme tepki olarak çıkmıştır duyguculuğa karşı  çıkar gözleme önem verir

 Naturalizm  realizme tepki olarak ortaya çıkmıştır sadece onu daha ileri tanımış deney metodunu kullanmıştır

 Parnasizm realizm şiire yansımış halidir

 Sembolizm parnasizme karşı çıkmış gözlemde duyguya önem vermiştir sadece şiirde görülür

 Empresyonizm resimde görülür nesnelerin dışındaki yansımalarını , izlenimlerini işlerler

 Ekspersyonizm empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır resim , heykel , mimar gibi alanlarda görülür

 Sürrealizmde bilinç altına ve düş gücüne önem vermiştir  akıl ve mantık önemsiz görülmüştür

 Dadaizm bütün kuralları reddeder kuralsızlığı kural olarak kabul eder

 Fütirizmde hız ön plandadır çabuk değişim ve bu değişim olanlarda boy göstermiştir

 Kubizm resim alanında görülür nesnelerin çok boyutlu görüntüsü üzerine durmuşlardır

 Egzistansiyalizm felsefi düşünce üzerinde durmuş var oluşu araştırmış ve karamsarlık eserlerinde ön planda


Yorumlar - Yorum Yaz