TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk)

                  Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk)20.yy

 

 Felsefi düşünce bu akımın temeli oluşturur.

 insanların var oluşları ve yaşamları bu yaşamlarındaki ruhsal durumları bu akım için önemlidir

√  Bu akımda tip ya da karakter yoktur

 Bu akımda karamsarlık , bıkkınlık, bunalım ön plandadır

 İnsanın ne yapacağı nasıl davranacağı bu akıma göre mümkün değildir

 Uslup bu akımda geri atılmıştır

 Romanlarda olay ve  entrika yerine insanların ruhsal durumlarını daha ön plana çıkartmışlardır

 Önemli temsilcileri

J.Paul Sartre,Albert Camus,Simone de

Beauvoir , Andre Gide-Fransız

Nietzsche –AlmanDiğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz