TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Kubizm (Çok boyutluluk)

              Kubizm (Çok Boyutluluk) 20. yy

 

 Daha çok resim alanında görülmüş zamanla edebiyata geçmiştir

 Nesnelerin görünenin yanında görünmeyen kısmını da üç boyutlu göstermişlerdir

 Empersyonizme tepki olarak ortaya çıkan akımdır

 Bir insan anlatılırken sadece dış görünüşü vs. değil onun iç görünüşü de verilmelidir

√ Kubizmde görsellilik ön plandadır şiirdeki görüntünün zihnindeki çağrışımının yapmasını istemişlerdir

 Kubizme ait şiirlerin anlaşılması zordur

 Nesnelerin geometrik şekilleri ön plandadır

 Herkes farklı anlamlar çıkarabilir

 Sanatta her yeniliği denemişlerdir

 Önemli temsilcileri

Max Jacop –Şiir –Fransız

Andre Salmon -Şiir

Picasso –Resim – İspanyolDiğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz