TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Dadaizm (kuralsızlık)

                     Dadaizm (Kuralsızlık) 20 .yy

 

 Tristan Tzara bu akımın kurucusudur

 Bu akımın ismi ‘Larousse sözlüğünden’ rastgele seçilen bir kelimeden ‘Dada’  almıştır

 ‘Kuralsızlığı kural olarak’ kabul etmişler

√ Savaş döneminde yaşayan bu topluluk din , ahlak , onur , özgürlük gibi değerlere savaşa karşı çıkmadıkları için (durdurmadıkları) karşı çıkmışlardır

 Edebiyatta bütün kuralları yıkmak istemişler akımlara ve onların kurallarına karşı çıkmışlardır.

 Şiir dili alışılmış şiir dilinden farklıdır

 Şiirde serbestlik getirmişler şekle önem vermemişlerdir

 Sözcükler bilimin anlamlarından farklı kullanılmıştır

 Dadaizm onlara göre rast gele sözcükleri yazın sonra bunları kesin ve karıştırın sonra bu kağıtlardan rast gele çekin ve kağıda yazın işte Dadaizm bu demektir derler

 Önemli temsilcileri

Tristan Tzaa –Şiir –İtalyan

Paul Eluard , L. Arogon –Şiir –Fransız


 Diğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 


Yorumlar - Yorum Yaz