TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Sürrealizm (Geçeküstücülük)

               Sürrealizm (Geçeküstücülük) 20 .yy

 

√ Andre Breton bu akımın özelliklerini ortaya koymuştur Fredu’un psikolanist kuramından etkilenmiştir

 Düş gücü ve bilinç altına önem verilmiştir.

√ Akıl ve mantık değersiz görülür

 Rüya sayıklamaları , sarhoşluk hali gibi durumlar aklın denetimi dışında olduğundan insanın gerçekçiliğini ortaya koyduğunu savunurlar

√ Sanatı bilinç altı aktarımı olarak görür ve hüner işi , mantık işi olmadığını savunurlar

√ Mizaha önem verirler insan ve topluma karşı tavır takınırlar

 Noktalama işaretlerini kullanmışlardır

 Açık ve anlaşılır olmaktan kaçınmışlardır

√ Türk edebiyatında garipçiler (1 yeniciler) 2. yenicilerin de bazı sanatçılarında bu akımın özelliği görülür

√ Dünya edebiyatında 

Andre Breton  , P. Eluard  L. Arogon – FransızDiğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz