TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Ekpresyonizm(Dışavurumculuk)

              Ekpresyonizm(Dışavurumculuk) 20.yy

 

 Empresyonizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

 Asıl gerçek sanatçının içinde olduğu düşünülür.

 İnsanın iç dünyasının dışavurumu anlatılmıştır.

 Gerçek anlayışı iç dünyada arandığından iç gözlem bu akımda önemlidir.

 İlk olarak resimde,mimaride,heykelde ortaya çıkmış daha sonra edebiyatta görülmüştür.

 Önemli olan sanatçı ve onun kişiliğidir ve bunun gerçeği yorumlamasıdır.

√ Önemli Temsilcileri

J.Joyce-Şiir-İngiliz

F.Kafka-Roman-Avusturya

Oneil-Tiyatro-Amerikan

H.Ball-Roman-Şiir-AlmanDiğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz