TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Empresyonizm (izlenimcilik)

                 Empresyonizm (İzlenimcilik) 19 . yy

 

√ İlk olarak resim alanında ortaya çıkmış daha sonra edebiyat alanında ve müzikte de görülmeye başlamış

√ Dış dünya olduğu gibi değil insandaki algılamalarını yansıtmışlardır . Yani dış dünyanın izlenimleri verilmiştir.

√ Sembolizm akımına yakındır ama onların imgelere ve nesnelere yükledikleri anlamları empresyonistler yüklememiştir.Yani görülmez.

√ Emresyonisler özgür olmayı benimsemiş yani kurallara pek bağlı kalmamışlardır.

  Ölçü ve uyağa pek önem vermemişlerdir.

  ‘ Sanat için sanat’ anlayışını benimsemişlerdir.

√ Sanatçının toplumsal görev üstlenmesine karşıdırlar.

√ Türk Edebiyatında önemli temsilciler

Ahmet Haşim

Ahmet Muhip Dranas

C.Sıtkı Tarancı

√ Dünya Edebiyatında önemli temsilcileri

P. Verlaine , A. Rimbaud –Şiir-Fransız

R. Marie Rilke - Şiir-Alman

Monet, S. Beckentt 


Diğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz