TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Sembolizm (simgecilik)

                     Sembolizm  (Simgecilik) 19.yy

 

 Parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır

 Sadece şiirde görülen akımdır

 Gözlem ve gerçekler yerine onların insandaki yansımasına , duygusuna daha çok önem vermişlerdir

 Sembollerin müzikle açıklanması anlayışı vardır

 Şiirin içeriğinden çok (sözden ziyade) musikiye yakın bir dil olmasını sağlamışlardır

 Şiirlerde akşam güneşin kızıllığını , ay ışığı , loş ortam gibi konular işlenmiştir

 Kolay anlaşılır olmayı basite almışlardır

 Dil daha çok  sembollerle ve mecazlarla yüklü ağır bil dildir

√  Şiirleri herkesçe farklı şekilde yorumlanabilecek şekildedir

 Anlam kapalılığı söz konusudur

 ‘Sanat için sanat’ anlayışı vardır

 Fikirden çok duygu ön plandadır

 Sone , Terzarima , Serbest Müstezat ,Mensur Şiir , Müstezat biçimlerini kullanmışlardır

 Türk Edebiyatında 

Ahmet Haşim-Şiir– Fecr-i Ati

Cenap Şehabettin–Şiir –Servet-i Fünun

A.Muhip Dranas-Şiir-cumhuriyet

Cahit Sıtkı Tarancı-Şiir-Cumhuriyet

A.Hamdi Tanpınar-Şiir-Cumhuriyet

 Dünya Edebiyatında 

S. Mallerme , C. Baudelaire , P . Verlaine  , P. Vorley , A. Rimboud –Şiir –Fransız


Diğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz