TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Parnasizm (Gerçekçilik şiirde)

              Parnasizm (Gerçekçilik şiirde) 19. yy

 

√ Realizm  akımının şiire yansımış halidir

 Romantik şiir anlayışına tepki olarak doğmuştur

 Sadece şiir alanında görülür

 Şairin nesnel olması gerektiğini toplum , insan vs gibi konularda şairin objektif davranmasını ister

 Lirik duygulara karşılar şairin aşklarını , tutkularını pek dikkate almazlar . Sahip oldukları güzellikleri daha çok işlemişlerdir

 ’Sanat için sanat ’ anlayışını benimserler

√ Seçkim kişilere hitap eden bir akımdır

 Şiirlerinde karamsar bir hava vardır

√ Eserlerde nesneldirler kişiliklerini gizlemişlerdir

√ Toplumdaki gerçekleri  en ince ayrıntısına kadar ayırt etmeden anlatmışlardır. Realistlere göre daha ileri gitmişlerdir

√ Tasvirlere önem vermişlerdir

√ Dil doğal dil ve yalındır

√ Eserlerde daha çok  olumsuzluklar , çirkinler üzerinde durmuşlar ve toplumun geriye attığı olay ve kişileri konu edinmişlerdir.

 ‘Sokak’ dili  hiç değiştirilmeden argo kelimelerde dahil kullanılmıştır

√ Eserlerde savunulan düşünce vardır yani bir ‘tez’ bulunur.

 Emile Zola akının özeliklerini yazmıştır

 Yunan ve Latin mitolojisine hayranlık duymuş ve bunların kaybolmamasını istemişlerdir

 Sone’ nazım Sekini daha çok kullanmıştır

 

√ Türk Edebiyatında 

Nabizade Nazım -Roman - -Tanzimat

H.Rahmi Gürpınar –Roman-Bağımsız sanat

Cenap Şahabettin , Tevfik Fikret –Şiir– Serveti Fünun edebiyatı

Yahya Kemal  Beyatlı –şiir– milli edebiyat—bağımsız sanatçı

√ Dünya Edebiyatında

Gautler , R. Leconte de lisle , François coppee ,

T. Bonvile –şiir-Fransız

J. Maria de Heredi a 

 Diğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 


Yorumlar - Yorum Yaz