TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Naturalizm (Doğallık)

                                 Naturalizm (Doğallık) 19 .yy

Realizme tepki olarak doğmamış sadece onun daha ileri hali diyebilir.

Gözlemi daha da ileri götürmüşler ‘deney metodunu’ kullanmışlardır

Naturalistler gerçekçiliği ‘bilimsel gerçekçilik      ’   olarak  görmüşler

Toplumu büyük bir ‘Labaratuvar’ olarak görürler

İnsanı ele alırken onların ‘çevresini , eğitim düzeyleri , soya çekim ‘ gibi durumlarında dikkate alarak inceler

Determinizm ve Pozitivist kuralları da dikkate almışlardır

Dünya Edebiyatında

 Emile Zola , A. Dudet  Concaurt  kardeşler Roman-Fransız 

 Guy De Maupassaunt –Hikaye-Fransız

John steinbeck - Roman - Amerika

Henric İbsen—tiyatro – Norveç

Diğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz