TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Realizm (Gerçekçilik)

                        Realizm (Gerçekçilik)19.yy

 Romantizme tepki olarak doğmuştur.

 Duygu ve hayale karşı çıkar.

√ Gözlem ve araştırma ön plandadır.

 Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlememişlerdir.

 Gerçek olduğu gibi aktarılmıştır.

 Eserlerinde hayatı olduğu gibi iyisiyle-kötüsüyle anlatmışlardır.

 
 Eserlerinde rastlantısal durumlara, olağan ustu olaylara yer verilmiştir

 Kişiler yaşadığı çevreninde içinde ele alınıp onun kişiliğini oluşmasında çevrenin de etkisi gözardı edilmemiştir.

 Realizmde nesnellik (objektif) olma söz konusudur.

 Dil ve üslupta yapmacılıktan süsten uzak durmuşlar açık bir dil tercih etmişlerdir.

 Roman ve Hikaye’de daha çok görülmüştür.

 Şiirdeki karşılığı “Parnasizm akımıdır”.

 Gustave Faubert realizm  akımının öncüsü ve  kuralarını belirleyen kişi olarak bilinen.

 Türk edebiyatında

 Nabizade Nazım- Roman-Tanzimant

Mehmet Rauf- Roman-Serveti Fünun

R. Mahmut Ekrem-Roman-Tanzimat

Sami paşazade Sezai-Roman-Tanzimat

H. Ziya Uşaklıgil-Roman-Serveti Fünun

Y. Kadri Karaosmanoğlu-Roman-Milli edeb.

R. Nuri Güntekin-Roman-Cumhuriyet

S. Faik Abasıyanık-Roman-Cumhuriyet

Refik Halit Karay-Roman-Milli edeb.

 

√ Dünya Edebiyatında

Gustave Flaubert,Balzac,stendhal-

Roman-Fransız

Daniel Defore,CharlesDickans-Roman-İngiliz

Tolstoy,A.Çehov,Gogol,M.Rolci-Roman-Hikaye-Rus

Jack London,M. Twain-Roman- Amerikan
Diğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz