TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Garipçiler (1. Yeniçiler)

                   Garipçiler (1. Yeniçiler)  
 • Geleneksel şiir anlayışına tepki olarak doğdu

 • Garip adlı kitapta görüşlerini ortaya koymuştur

 • Şiirde her kurala karşı çıkmışlardır. Şiirin belli bir kalıba sokulamayacağını savunurlar

 • Garip hareketinde basitlik ön plandadır

 • Şiirde uyak ve dörtlüğü gereksiz görmüşlerdir

 • Şiirde söz sanatlarına karşı çıkmışlar

 • Mecazlı söyleyişlere, süse karşıdırlar

 • Halktan kişiler ön planda

 • Yeni sözcükler kullanmışlar

 • Yaşama sevinçleri şiire yansımıştır

 • Bütün güzelliğe önem verdiler

 • Sürrealizm akımından biraz olsa da etkilendiler

Önemli Sanatçıları

 1. Orhan Veli Kanık

 2. Melih Cevdet Anday

 3. Oktay Rıfat Horozcu

   

  Orhan Veli KANIK

   (1914-1950)

   

 • İlk şiirlerini varlık dergisinde yayınlamıştır

 • Aruzu ve heceyi çok iyi bilir

 • Türk şirinde çığır açan bir sanatçıdır. Şiire yeni bir ses getirmiştir

 • Hece ölçüsüne ve uyağa karşıdır

 • Şiirde pek hayal kullanmamıştır

 • Şiir içten geldiği gibi kurallara bağlı kalınmadan yazılmalı der

 • Hayattan insanları şiirlerinde yansıtır

 • Yalın bir dili vardır

 • Nükteli tarzda yazılar yazmıştır

 • La Fontene’den çeviriler yapmış, fabllar yazmıştır.

 • Nasrettin hoca fıkralarını nazıma çevirmiştir

ESERLERİ
Şiir

 1. Garip

 2. Vazgeçemediğim

 3. İstanbul’u Dinliyorum

Nesir-Çeviri

 1. La Fontene’den Masallar

 2. Nasrettin Hoca Hikâyeleri

 3. Denize Doğru

 4. Orhan Veli Nesirleri

   

   

  Melih Cevdet ANDAY (1915-2002)

 • İstanbul’da doğan sanatçı Belçika’da felsefe öğrenmeye gitmiş daha sonra birçok memuriyet te bulunmuş ve gazetelerde çalışmıştır

 • İlk şiirlerinde duyguya önem vermiş romantik şiirler yazmıştır

 • Toplumsal sorunlara değinmiş daha iyi bir dünya hayal etmiştir

 • Yunan mitolojisinden yararlanmış, bilimden yararlanmış böylece duygulardan sıyrılarak aklı şiirin emrine vermiştir

 • Söz oyunlarına pek rağbet etmemiştir

 • Esprili ve kendine özgü bir dili vardır

 • Birçok alanda eser vermiştir

ESERLERİ

Şiir

 1. Garip

 2. Rahatı Kaçan Ağaç

 3. Telgrafhane

 4. Sözcükler

 5. Teknenin Ölümü

 6. Yan Yana

 7. Göçebe Denizi Üstünde Gılgamış

 8. Tanıdık Dünya

 9. Yağmurun Altında

 10. Kolları Bağlı Odyseus

 11. Ölümsüzlük Ardında

  Roman

   

 1. Raziye

 2. Aylaklar

 3. Gizli Emir

 4. İsanın Hücresi

 5. Deneme

 6. Doğu-Batı

 7. Yasak Dilimiz

 8. Üstüne Konuşma Konuşarak

 9. Sosyalist Bir Dünya

 10. Paris Yazıları

   

Röportaj

 1. Koya Çukuru

Çeviri

 1. İngiliz Edebiyatından Denemeler

Oyun

 1. Komedya

 2. İçeridekiler

 3. Dört Oyun

 4. Dikkat Köpek Var

 5. Ölüler Konuşmak İster

Gezi

 1. Sovyet Rusya

 2. Azerbaycan

 3. Bulgaristan

   

   

  Oktay Rıfat HOROZCU (1914-1988)

   

 • Trabzon’da doğan sanatçı Ankara’da hukuk fakültesini bitirdi

 • İlk şiirleri varlık dergisinde yayınlandı

 • Şiirlerinde hep değişim ve farklılaşma vardı

 • Şiir toplumun sorunlarına çare aramak için bir araç olarak gördü

 • Toplum için sanat anlayışını benimsedi

 • Perçemli sokak adlı eseriyle birlikte soyut şiirlere yöneldiği görülür

 • Halk masallarında deyim ve atasözlerin den yararlanmıştır

 • Sözcüklerle tablo çizer

 • Şair dilinde mecazlar bolca vardır

    

ESERLERİ

Şiir

 1. Garip

 2. Yaşayıp Ölmek

 3. Aşk ve Avarelik üzerine Şiirler

 4. Karga ile Tilki

 5. Aşk Merdiveni

 6. Perçemli Sokak

 7. Çobanlı Şiirler

 8. Bin Cigara İçimi

 9. Denize Doğru Konuşma

 10. Koca Bir Yaz

Oyun

 1. Kadınlar Arasında

 2. Bir Takım İnsanlar

 3. Atlar ve Filler

 4. Çil Horoz

 5. Oyun içinde Oyun

 6. Yağmur Sıkıntısı

Roman

 1. Bir Kadın Penceresinden

 2. Boy Lear

 3. Danaburnu

 


Yorumlar - Yorum Yaz