TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Yedi Meşaleciler

                                     Yedi Meşaleciler

 

 • 1928 yılında Yedi Meşale adlı dergide şiir ve yazılarını yayımlamışlardır

 • Yedi Meşale dergisinden adın almıştır

 • Beş hececilere tepki olarak ortaya çıkmıştır

 • Sanat anlayışları canlılık, samimiyet, daima yenilik olarak belirlemişlerdir

 • Ayşe Fatma Terennümü olarak nitelendirdikleri mız mız olan renksiz ve soluk hisleri terk etmek olduğun söylerler

 • Topluluğun ismi Sabri Esat Siyavuşgil tarafından belirlenmiştir

 • Şiirde hece ölçüsünü kullanmışlardır

 • Saf (öz) şiiri savunmuşlardır

 • Sembolizmi ve Fransız şairlerin örnek almışlardır

 • Sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir

 • Sanat için yazılmalı yeniliklere açık olmalı görüşü vardır

 • Taklitçilikten kaçınmışlardır

 • Yeni temalar kullanılmalı Batılı ilkelere bağlı sanat yapılmalı geleneksel tema değil de yeni temalar kullanılmadır görüşü vardır

 • Bol imgelerle dolu benzetmelerden yaralanmışlar, kişinin iç dünyasına hayata olaylara izlenimci gibi yaklaşmışlar ve bunları çok usta bir ressam eli değmiş gibi tablo değir yüksek resim gibi sunmuşlardır

 • Fecr-i Ati ve Servet-i Fünun edebiyatı şairleri etkisinde kalmışlardır

 • Şiirlerde yeni ve zengin konular işlemişlerdir

 • Şiirlerde hayallerden yaralanmışlardır

 • Bu toplulukta Fecr-i Ati edebiyatı gibi soluklu olamamış ve kısa sürede dağılmıştır

Sanatçıları Şunlardır

 • Cevdet Kudret SOLAK

 • Ziya Osman SABA

 • Vasfi Mahir KOCATÜRK

 • Yaşar Nabi NAYIR

 • Muammer Lütfi BAHŞİ

 • Kenan Hulusi KORAY

 

 

Cevdet Kudret SOLAK (1907-1992)

 • İstanbul’da doğan sanatçı birçok yerde görev yaptı daha sonra Ankara Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı

 • İlk şiirlerinde bireysel duyarlılığa, iç dünyasındaki karamsarlığa ve kırgınlık gibi konularda şiirler yazmıştır

 • İlk şiirlerinde ölçü kullanan sanatçı daha sonra şiirlerinde ölçü kullanmamıştır

 • Şiir, roman, öykü, oyun türlerinde eserler vermiştir

 • Romanlarında ve hikâyelerinde yalın ve kısa cümleler kullandı

 • Romanlarda ve öykülerde kişileri anlatmada çok başarılı oldu

 • Okul kitapları ve edebiyat tarihi ile tiyatro alanındaki araştırmalarıda önemlidir

ESERLERİ

Şiirleri

 1. Birinci Perde

Roman

 1. Havada Bulut Yok

 2. Sınıf arkadaşları

Tiyatro

 1. Tersine Akan Nehir

 2. Rüya İçinde Rüya

İnceleme

 1. Türk Hikaye ve Roman Antolojisi

 2. Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman

 3. Dilleri Var Bizim Dillere Benzemez

   

   

                 Ziya Osman SABA (1910-1957)

 • İstanbul’da doğan sanatçı Galatasaray Lisesinde okumuştur

 • Küçük yaşlarda şiir yazmaya başlamıştır

 • Meşale, Varlık, Yücel, Ataç gibi dergilerde şiir ve eserleri yayınlanmıştır

 • Lisedeyken Fransız şiirlerini okumaya başlamıştır

 • Şiirleri sade gösterişten uzak açık ve yalın bir dille yazmıştır

 • Lirik ve içten bir söyleyişi vardır

 • Herkesin mutlu olduğu ve hoşgörünün hâkim olduğu bir dünya özlemi kurmuştur

 • Ev şairi olarak gösterilen Behçet Necatigili örnek almış, ev ve evin içi, ev özlemini dile getirmiş Yunus Emreden insan sevgisini alan sanatçı her iki sanatçının özelliklerin bir arada barındırır

 • Hece ile şiirler yazan sanatçı daha sonra serbest şiirlerde yazmıştır

 • Geçmişe duyulan özlemi vardır

 • Sebil ve Güvercin en önemli şiiridir

 • Yunus Emre ve Mevlana’nın günümüzdeki modern yansıması diyebiliriz

  ESERLERİ


 • Şiirleri

 1. Geçen Zaman

 2. Nefes Almak

 3. Sebil ve Güvencinler

  Hikaye

 1. Mesut insanlar Fotoğraf Hanesi

 2. Değişen İstanbul

   

  Vasfi Mahir KORUTÜRK (1907-1961)

   

 • Gümüşhane’de doğan sanatçı ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Edebiyat öğretmenliği, müfettişlik ve milletvekilliği yapmıştır

 • Şiirlerde epik. Duygusal ve pastoral konuları işlemiştir

 • Halk şiirinin biçimsel özelliklerini kullanmıştır

 • Asıl çalışmaları edebiyat tarihi ve incelemesi alanında görülür

  ESERLERİ

  Şiir

 1. Dağları Derdi

 2. Tunç Sesleri

 3. Geçmiş Geceler

 4. Bizim Türküler

 5. Ergenekon

 6. Hayat Şarkıları

  Tiyatro

 1. On inkılap

 2. Yaman

 3. Sanatkar

  İnceleme-Antoloji

 1. Divan Şiiri ntolojisi

 2. Osmanlı Padişahları

 3. Türk Edebiyat Şaheserleri

 4. Tekke Şiiri Antolojisi

 5. Ziya Paşanın Şiirleri

 6. En Güzel Türk Manileri

 7. Saz Şiiri Antolojisi

 8. Türk edebiyatı Antolojisi

 9. Namık Kemal Şiirleri

 10. Metinlerde Edebiyat

 

Sabri Esat SİYAVUŞGİL (1907-1968)

 • İstanbul’da doğan sanatçı hukuk fakültesine girmiştir

 • Fransa’da felsefe ve psikoloji eğitimi almıştır

 • Güneş ve Hayat gibi dergilerde ilk şiirlerini yayımlamıştır

 • Ev içi eşya betimlemelerde çok güçlüdür. İyi bir gözlem yeteneği ve sezgisi vardır

 • Hece ölçüsünü kullanmıştır

 • Topluluğun dağılması ile kendini çevirilere ve incelemelere vermiştir

 • Fransız edebiyatından şiir çevrileri yapmıştır

ESERLERİ

Şiir

 1. Odalar ve Sofalar

İnceleme

 1. İstanbul’da Karagöz ve Karagözde İstanbul

 2. Psikoloji ve Terbiye Bahisleri

 3. Folklor ve Milli Hayat

 4. Roman ve Okuyucu

Çeviriler

 1. İki Başlı Kartal

 2. Bilge ve Hata

 3. Mademe Bovary

 

Yaşar Nabi NAYIR

 (1908-1981)

 • Üsküp’de doğan sanatçı birçok kurumda çalıştı

 • Varlık dergisini çıkardı

 • İlk şiirlerin Varlık, Hayat, ve Çocuk Dünyası gibi dergilerde yayımladı

 • Birçok edebi türde eser verdi

 • Şiirlerinde Hececilerin etkisini gördü

 • Fransızcadan çeviriler yapmıştır

 • Eserleri (roman-hikâye) çok başarılı değildir

 • Daha çok araştırma ve incelemeleri ile tanınır

ESERLERİ

Şiir

 1. Kahramanlar

 2. Onar Mısra

Öykü

 1. Sevi Çıkmazı

 2. Bu da Bir Hikayedir

Tiyatro

 1. Mete

 2. İnkılap çocukları

Biyografi

 1. Ahmet Haşim

 2. Ömer Seyfettin

 3. Tevfik Fikret

 4. Homeros

 5. Moliere

İnceleme-Makale

 1. Balkanlar ve Türklük

 2. Nereye Gidiyoruz

 3. Yıllar Boyunca Edebiyat Dünyamız

 4. Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri

Derleme

 1. Türk Nesir antolojisi

 2. Günümüz Türk Hikâyeleri

   

   

                  Muammer Lütfi BAHŞI (1903-1947)

 

 • Üsküp ‘de doğan sanatçı ilahiyat fakültesini ve hukuk fakültesini bitirdi

 • İlk şiirleri aruz ölçüsüyle yazdı

 • Sonraki dönemlerde serbest tarz ile şiirler yazmıştır

 • Anadolu’da çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanmıştır

 • Grup dağıldıktan sonra hiçbir gruba dâhil olmamıştır

   

Kenan Hulusi KORAY (1906-1943)

 • İstanbul’da doğan sanatçı memurluk ve gazetecilik yapmıştır

 • Bazı eserleri Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmıştır

 • Şiirleri ile değil roman ve öyküleri ile topluluğa katkı sağlamıştır

 • Küçük hikâye tarzını benimsemiş ve korku hikayeleri yazmıştır

 • Dili sade, açık, yalındır. Konuşma dilini kullanmıştır

 • Gözlem yönünden zayıf ama kurgu bakımından sağlamdır.

 • Toplumsal konuları eserlerinde işlemiştir

 • Her konuda eser vermiştir konu sınırlaması yapmamıştır

ESERLERİ:

Öykü

 1. Bir Yudum Su

 2. Otelde Yedi Kişi


Roman

 1. Osmanoflar


Yorumlar - Yorum Yaz