TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Beş Hececiler

                             
                                      
Beş Hececiler
 • Şiire ilk önce aruz ölçüsü ile başlayan Ziya Gökalp’in Yeni Hayatta yayımladığı sanat adlı şiiri Beş Hececilerin sanat anlayışını değiştirmiş ve hece ölçüsüne dönmüşlerdir

 • Milli edebiyatın ilkelerine bağlı kalarak milli edebiyatın ölçü, biçim ve nazım şekillerini benimsemişlerdir

 • Sade, açık ve yalın bir dil kullanmaya özen göstermişlerdir

 • Anadolu’nun gerçek yüzünü coşkulu anlatımla şiirlerinde işlemişlerdir

 • Eserlerinde halkın konuşma dilini benimsemişlerdir

 • Anadolu’nun güzelliklerini, Anadolu insanının yaşayışını şiirlerinde işlemişlerdir

 • Şairler Anadolu’yu tam tanımadıklarından dolayı kendilerince Anadolu’yu betimlemişlerdir

 • Beş Hececiler Şunlardır.(kısaca "OFHEY" diye kodlayabiliriz)
 • Yusuf Ziya ORTAÇ
 • Orhan Seyfi ORHON

 • Halit Fahri OZANSOY

 • Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
 • Enis Behiç KORYÜREK

Yusuf Ziya Ortaç (1895-1967)

 • İlk şiirleri aruzla yazmış daha sonra heceye dönmüştür

 • Gün Yahut Kış adlı aruzla yazdığı şiir Kehkeşan adlı dergide birinci olunca adı duyulmaya ve şiirlerinin diğer dergilerde yayınlamasına vesile olmuştur

 • Cenap Şahabettin’e olan hayranlığından dolayı ilk şiirlerin aruzla yazmıştır

 • Ziya Gökalp’le tanışması onun şiir anlayışını da değiştirmiş ve aruzu terk edip heceye yönelmesini sağlamıştır

 • Akbaba adlı mizah dergisini 40 yıl boyunca çıkarmıştır

 • Halkın anlayacağı sade açık bir dil kullanmıştır

 • Binnaz başarılı ilk manzum piyestir, hece ölçüsü ile yazılmıştır

 • Şiirlerinde aşk ölüm ayruluk doğa gibi konular ve tarih şuuru öne çıkar

 • Kahramanlık tarzında şiirlerde yazmıştır

 • Mizah yönü güçlü biridir ama şiirleri teknik bakımdan zayıftır. Ancak kullandığı dil bu açığı kapatmıştır

Birçok alanda eser vermiştir

Şiir

 1. Akından akına

 2. Cenk ufukları

     Âşıklar yolu Göç

 

Anı

 1. Bizim yokuş

 2. Portreler

Tiyatro

 1. Binnaz

 2. Nikâhta keramet 

 3. Yanardağ

 4. Kuş cıvıltıları

Roman

 1. Üç katlı ev

Fıkra-Mizah

 1. Ocak

 2. Beşik

 3. Sarı çizmeli Mehmet Ağa

 4. Gün doğmadan

Gezi yazısı

Göz ucuyla Avrupa

 

              Orhan Seyfi ORHON   (1880-1972)

 • İstanbul’da doğan sanatçı gazetecilik, öğretmenlik, milletvekilliği gibi görevlerde bulunmuştur

 • İlk şiirlerin aruz ölçüsü ile yazmıştır

 • İlk şiirlerinde Tevfik FİKRET ve Muallim NACİ gibi sanatçılardan etkilenmiştir

 • Ziya GÖKALP’i tanıdıktan sonra sanat anlayışı değişmiştir

 • Çoğunlukla aşk ve kadın temasını işlemiştir

 • Şiir dili kusursuzdur

 • Şiirlerinin birçoğu bestelenmiştir ( Veda busesi)

 • Birçok dergi çıkarmıştır ( Papağan, Çınaraltı Edebiyat Gazetesi gibi)

 

ESERLERİ

Şiir

 1. Fırtına ve Kar

 2. Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi

 3. Gönülden Sesler

 4. İşte Sevdiğim Dünya

 5. Beyaz ben Kuştu

Roman

 1. Çocuk Adam

Hikaye

 1. Düğün Gecesi

Fıkra

 1. Kulaktan Kulağa

 

Halit Fahri OZANSOY (1891-1971)

 • İlk dönemlerinde Servet-i Fünün ve Fecr-i Ati edebiyatların iyi inceleyen sanatçı Fransız edebiyatını da takip etmeye devam etmiştir

 • İlk şiirlerinde aruz vezni görülür

 • Aruzla şiire başlayan sanatçı daha sonra Aruza Veda şiiriyle aruzu bırakıp hece veznine yönelmiştir

 • Şiirlerinde masalımsı hava mitolojik melankolik duygular hâkimdir

 • Bireysel konular yazmış servet-i fünündaki kaçış onuda rüya âlemine sığınma ölüm uzak diyarlara gitme gibi kendini gösterir

 • Eserlerinde geçmişe ve çocukluğu duyulan özlem vardır

 • Eserlerinde üzüntü keder acı gibi duygu yüklü konular vardır

 • Tiyatro metinlerinde halkın konuşma dilini kullanmıştır

 • Birçok dergide (çınaraltı, hisar, hiyaben) şiirlerini yayınlamıştır

 

ESERLERİ

Şiir

 1. Rüya

 2. Paravan

 3. Cenk oyunları

 4. Sulara dalan gözler

 5. Balkonda saatler

 6. Hep onun için

Tiyatro

 1. Baykuş

 2. Sönen kandiller

 3. İlk şair

 4. Hayalet

 5. Nedim

 6. Ali baba yahut kırk haramiler

Roman

 1. Sulara giden köprü

 2. Âşıklar yolunun yolcusu

Anı

 1. Edebiyatçılar geçiyor

 2. Eski İstanbul ramazanları

 

                    Faruk Nafiz ÇAMLIBEL (1898-1973)

 • Dinle neyden adıl eserinde Beş Hececilerin görüşlerini ortaya koymuştur

 • Şiirlerinde aşk, tabiat, ölüm, milli değerler, kahramanlık gibi konular işlemiştir

 • İlk şiirlerinde bireysel konulara değinen şair daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir

 • Anadolu’yu çok gezmiş ve bu gezmelerden edindiği izlenimini Han Duvarları adlı şiirinde çok güzel bin biçimde yansıtmıştır. Bu şiir onun tanınmasını sağlayan en önemli şiirdir

 • Çoban çeşmesi de Anadolu insanını anlatır

 • Anadolu insanın eserlerinde çok iyi bir şekilde işlemiştir

 • Manzum tarzda yazılan canavar adlı tiyatrosu vardır

 • Atatürk ile ilgili ona duyduğu hayranlığı birçok eserinde işlemiştir

 • Şiirlerinde folklorunda etkisini görmekteyiz.

 • Dili yalın açık sadedir.

ESERLERİ

Şiir

 1. Han duvarları

 2. Çoban çeşmesi

 3. Gönülden gönüle

 4. Suda halkalar

 5. Şarkın sultanları

 6. Bir ömür böyle geçit

 7. Akıncı türküleri

 8. Tatlı sert

 9. Akarsu

Roman

 1. Yıldız yağmuru

Tiyatro

 1. Canavar

 2. Özyurt

 3. Kahraman

 4. Akın

 5. Yayla kartalı

 

Enis Behiç KORYÜREK( 1893-1949)

 • İlk şiirlerini öğrencilik yıllarında yazmış şahbalı donanma gibi dergilerde şiirleri yayınlanmıştır

 • İlk şiirlerin aruz ile yazan şair Ziya Gökalp’i tanıdıktan sonra heceye dönmüştür

 • Dili ilk ( aruzla yazdığında ) şiirlerde ağırken Ziya Gökalp’i tanıdıktan sonra sade açık ve yalın yazmaya başlamıştır

 • Milli duyguları kahramanlıkları kurtuluş savaşının ve tarih konuların eserlerinde işlemiştir

 • Son dönemlerde yeniden metafizik sir düşünce ie aruza yönelmiş tasavvuf şiirleri ile Divan edebiyatına uygun şiirler yazmıştır.

 • Türk denizciliğini anlattığı hatta destanlaştırdığı Gemiciler şiiri ünlüdür

ESERLERİ

Şiir

 1. Miras

 2. Vareidatı Süleyman Çelebi

 3. Güneşin ölümü


  Manzum Hikâye

Eski korsan hikayeleri


Yorumlar - Yorum Yaz