TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Memleket Edebiyatı

          

                  Memleket Edebiyatı

 • Milli edebiyatın temelindeki Anadolu’ya yöneliş bu edebiyatın temelini oluşturur

 • Ziya Gökalp ve M. Emin Yurdakul’un büyük etkisi olmuştur

 • Şairler Anadolu halk şairlerinden etkilenmişlerdir

 • Halk şiiri nazım biçimleri kullanılmıştır

 • Hece ölçüsü kullanılmış, dilde yalın sade anlaşılır bir dil tercih edilmiştir

 • Konular daha çok memleket olduğundan memleket ed Kurtuluş Savaşı,  milli duygular, toplumsal sorunlar vs. bu dönemin önemlikonularıdır

 • Şiirlerde nutuk havası görülür

 • Şiirler daha çok öğretici özellik göstermektedir

 • En önemli eğilim Beş Hececiler olmuştur

 • Eserlerde her tabakadan insan bulunmaktadır

 • Mümkün olduğunca Türkçe kelimeler kullanılmış ve kelimeler genel olarak ilk anlamında kullanılmıştır

 • Milliyetçilik akımından etkilenmişlerdir.Bundan dolayı Memleket edebiyatı denmiştir

 

             
Yorumlar - Yorum Yaz