TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Biyografi ( Yaşam Öyküsü)

              Biyografi ( Yaşam Öyküsü)

 Herhangi bir alanda ( Bilim,sanat,siyaset gibi) başarılı olmuş , tanınmış kişilerin hayatlarının başkası tarafından yazıldığı yazılardır.

 Anlatım türlerinden(Öyküleyici,Betimleyici) yararlanılır.

 Olaylar kronolojik sıraya göre verilir.

 Anlatılan olaylar,durumlar belgelere ve kanıtlara dayanması gerekir.

 Belgelere dayandığı için yazan kişi bir tarihçi gibi davranmalıdır.

 Nesnel bir durum söz konusudur.

 Açık,sade bir dille yazılır.

 Eskiden ‘ Tercüman-ı Hal ‘ de denirdi.

 Divan Edebiyatında ilk tezkine 16.yy’da Ali Şir Nevai’nin yazdığı ‘Mecalis’ün Nefais’tir.

 Anadolu sahasında ilk tezkire Şehi Bey’in ‘ Heşt Behişt’ adlı eseridir.

 Siyerlerde ( Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatını anlatan yazılar) bir çeşit biyografidir.

 Dünya Edebiyatında ilk biyografi yazar eski Yunan Edebiyatında Plutarkhos ( ‘Hayatlar’ adlı eseri )dir.

Önemli Biyografi Eserleri Şunlardır

Namık Kemal, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy -Mithat Cemal Kuntay

Yahya Kemal’e Veda, Ahmet Haşim Ve Şiiri  -Abdülhak Şinasi Hisar

Tek Adan, Medres’in Dramı -  Şevket Sürreye Aydemir

Ahmet Haşim, Atatürk   -Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Osmanlı Müellifleri   -Bursalı Tahir Bey

Tevfik Fikret     -Mehmet Kaplan


Aklınızda bulunsun:

Nekroloji : Yakın zamanda ölen kişilerin hayatlarının anlatıldığı gazete ve dergilerde yayınlanan biyografilerdir.

Monografi : Bir kişinin tek bir yönünün ayrıntılı olarak anlatıldığı biyografidir.

Bilimsel Biyografi : Kişinin hayatının  araştırma ve incelemelere dayanarak eleştirel bir tutumla anlatıldığı yazılardır.

Biyografik Roman : Kişinin hayatının roman kurgusuyla anlatıldığı yazılardır.

Portre : Bir kişinin karakterinin ayrıntılı anlatılırsa ‘ Fiziki Portre’ iç dünyası anlatılırsa ‘ Ruhsal Portre’ denir.


Biyografi otobiyografi karşılaştırması

 Biyografi bir başkası tarafından yazılırken otobiyografi kişinin kendisi kendi hayatını yazar.

 Biyografi nesnel,otobiyografi ise öznel anlatım vardır.

 Biyografide dolaylı anlatım otobiyografi de doğrudan anlatım vardır.

 Otobiyografide biyografiye göre iç dünya daha  çok anlatılır.

 Otobiyografide yazan kişi kendi dünyasını anlatırken biyografide çevresi ile birlikte anlatılır.
Yorumlar - Yorum Yaz