TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Özellikleri

CUHRİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923- ….)

 

İki Başlıkta İncelenir

1-1923-1940 Yıllar arası Türk Edebiyatı

2-1940 ve sonrası Türk Edebiyatı


         1-1923-1940 Yıllar arası Türk Edebiyatı

    Cumhuriyetin ilanıyla başlar
  Kurtuluş Savaşı kazanılmış dolasıyla bu dönem edebiyatında her kurumdaki köklü değişiklikleri edebiyatta da görmekteyiz
   Bu dönem edebiyatında daha çok ulusalcı, milliyetçi, halkçı, uygarlıkçı bir edebiyat vardır
   Milli edebiyatta Anadolu’ya yönelme bu dönemde de devam etmiştir 
   Eserlerdeki dil sade ve açık bir dildir. Yazı dili ile halkın konuşma dili birbirine yakındır
   Atatürk inkılapları, Kurtuluş Savaşı bu dönem eserlerinin temelini oluşturmaktadır
  Bu dönem eserlerinde Kurtuluş Savaşı, yeni devlet kurma mutluluğu, Anadolu insanının eserlerde etkileri açıkça görülmekte Halk şiirinden bu dönemde de yararlanılmış, şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır
   Roman ve hikâyelerde milli konulara ve toplumsal konulara değinilmiştir, daha sonraları yeni konulara da değinilmiştir
  Edebiyatın bütün türlerinden başarılı eserler verilmiştir
  Edebiyat yüksem zümre edebiyatı olmaktan çıkmış, Anadolu’da da yetenekli sanatçılar ortaya çıkmıştır
  Tabiat, sevgi, Anadolu halkı, yoksulluk, erdemlilik, gurbet, Atatürk, Kurtuluş Savaşı gibi konular işlenmiştir
 Bu dönemde memleket edebiyatı Beş Hececiler ve Yedi Meşaleciler gibi topluluklar ortaya çıkmıştır
 


         
     2-1940 sonrası Türk Edebiyatı

  Bu dönemde İkinci Dünya Savaşı edebiyatı derinden etkilemiştir
  1940’dan sonra sanatçılar dilde ve şiirde birçok değişiklikler yapmıştır
 Romanlarda ve hikâyelerde daha çok köy yaşamında kente göç, işçi ve işveren sorunları, gecekondu yaşamı, kuşak çatışmaları gibi konular işlenmiştir
  Tercüme büroları sayesinde birçok eser Türkçeye çevrilmiştir
   Sosyal ve kültürel alandaki değişimler eserleri de etkilemiştir
  Bu dönemde farkı görüşlere sahip birçok topluluk kurulmuştur
  Garipçiler(1. Yeniciler), 2. Yeniciler, Toplumcu herçekiciler, İkinci yeni daha sonra toplumcu şiir, 1980 sonrası şiir gibi topluluklar kurulmuştur


A-1923-1940 arası Türk Edebiyatı

1-Memleket Edebiyatı(Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren edebiyat)

2-Beş Hececiler

3-Saf (öz) şiir anlayışı

  1. 4-Yedi meşaleciler


B-1940 sonrası Türk Edebiyatı

    1-Garipçiler (1. Yeniciler)
  1. 2-Garip dışında yeniliği sürdüren şiir(Maviciler-Hisarcılar)
  2. 3-Serbest nazım ve toplumsal şiir
  3. 4-2. Yeniciler
  4. 5-İkinci yeni sonrası toplumsal şiir
  5. 6-1980 sonrası şiir
  6. 7-Cumhuriyet dönemi halk şiir
  7. 8-Cumhuriyet döneminde roman ve hikaye
a)      Milli edebiyat zevk ve anlayışı sürdüren eserler
b)      Toplumcu gerçekçi eserler
c)      Bireyin iç dünyasını esas alan eserler
d)     Modernizimi esas alan eserler
e)      Postmodernizimi esas alan eserler

      9. Cumhuriyet dönemi tiyatrosu

Yorumlar - Yorum Yaz