TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Romantizm (Duyguculuk)

Romantizm (Duyguculuk) 18-19.yy

 

  Klasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır.

 Victor Hugo “Cromwell” adlı eserinin ön sözünde romantizm kurallarını belirtmiştir.

  Klasizm getirdiği kuralları reddeder.

  Klasizm deki akıl ve sağ duyunun yerini romantizmde duygular ve hayaller almıştır.

  Klasizm  akımında ihmal edilen “doğa” ya karşı ilgi göstermiştir.

  Klasizm de ihmal edilen “din” e karşı ilgi duyulmuştur.

  Romantizmde duygu ve coşumculuk vardır akıl bu duygular içinde eritilmiştir.

  Romantizmde sanatçılar eserlerde kişiliklerini gizlememişlerdir.

  Çağdaş edebiyatı örnek almışlardır.

  Zıtlık kavramları üzerinde durmuşlardır.

      Eserlerde bunları işlemişlerdir. (iyi-kötü ,ak-kara gibi)

  Klasizmdeki evrensel öğeler yerini ulusal öğelere bırakmıştır.

      Bu anlamda “Lirik” şiir önem kazanmıştır.

  Eserinde tesadüfler ve olağanüstü durumlar görülür.

  Eserlerinde tasvirlere (Betimleme) yer vermişler ve eserleri “taklit”le yazmak yerine “yaratma” üretme özgürlük” ilkesinde yazmışlardır.

  Eserlerinde dil ağırdır. Üslup lakaplı ve süslüdür.

  Dilde halkın konuşma dili örnek almış ama kurallara dikkat edilmemiştir.

  Tema olarak daha çok  “Aşk” işlenmiştir.

  ”Sanat toplum için” anlayışına bağlıdırlar.

  Eserlerde birey yerine toplumu dikkate almışlar ve toplumun düzeltilmesi için eser vermişlerdi.

  Klasizimdeki “tip”in yerini  romantizm de ”karakteri” almıştır.

  Her kesimden insan eserlerinde yer alın.

  Türk edebiyatında

Namık Kemal     - Roman - Tiyatro - Tanzimat

A. Mithat Efendi - Roman - Öykü -      “

A. Hamit Tarhan - Şiir - Tiyatro -         “

Şemseddin Sami - Roman -                   “

R. Mahmut Ekrem - Şiir -                      “

    Dünya Edebiyatında

Victor Hugo - Roman - Şiir - Tiyatro - Fransız

J-J. Rousseau-felsefe —Fransız

Voltaire -Roman-felsefe-Fransız

Lamartine -Şiir Roman-Fransız

Alexsandre Dumas pere-Roman Fransız

Goethe-Tiyatro-Roman-Alman

Schiller-Tiyatro-Şiir-Alman

 

Diğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz