TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Klasizm (Akılcılık Kuralcılık)

Klasizm (Akılcılık Kuralcılık) 17.yy   

 √  17.yy Fransa da ortaya çıkan edebiyat akımıdır .

        Eski yunan ve Latin edebiyatını örnek almışlardır.

   Klasizm edebiyatında ‘akıl ‘ ön plandadır. Aklın söz geçidinden geçmeyen hiç bir şeyi kabul etmez.

  Klasizmde ‘gerçek’ ve ‘sağduyu’  önemlidir.

  Klasizmde temel unsur ‘İnsan ‘ dir.

  Duygular ve hayaller aklın denetiminde olmalıdır derler .

  Erdeme ve ahlaka önem verilmiştir.

  Konu ya da konuların gerçek olması önemli değil önemli olan gerçeğe uygun olmasıdır.

  Konu geri plana atılmış konunun işlenişine önem verilmiştir .

  Klasizmde kuralcılık ve kurala bağlılık vardır.

  Daha çok üst tabakaya hitap etmiştir.

  Dilde konuşma dili değil dilde soyluluk aranmış ve kaba sözlere yer verilmemiştir.

  Eserlerde kahramanlar üst tabakadan seçilmiştir.

       Özelikle roman ve hikaye ihmal edilmiştir.

  Türk edebiyatında çok etkili olmamıştır bunun sebebi dünyada klasizm akımı bitmek üzereyken bizde yeni başlamış ve onun yerini romantizm almıştır.

 Türk edebiyatında :

Şinasi , A. Vefik paşa ve A. Hamit Tarhan

ve Ali Bey klasik sanatçı olarak sayılabilir.

   Dünya edebiyatında ise

Racine,  Corneille—Tregedya - Fransız 

Moliere - Komedya - Fransız

La Fantaine - fabl-Fransız

La Bruyere -Pascal -Deneme, portre- Fransız

Borleau- Şiir –Fransız

Mademe de La  Foyette—Roman –Fransız

Cohn Milton –Destan –İngiliz

Descartes –Felsefe –Fransız

Bossuet –Hitabet –Fransız

 

Diğer akımlar

 1. 1.        Hümanizm(insancıllık)-14.-16.yy

 

 1. 2.        Klasizm(akılcılık-kuralcılık)17.yy

 

 1. 3.        Romantizm(duyguculuk)18-19.yy

 

 1. 4.        Realizm(gerçekçilik)19.yy

 

 1. 5.        Naturalizm(doğallık)19.yy

 

 1. 6.        Parnasizm(gerçekçillik şiirde)19.yy

 

 1. 7.        Sembolizm(simgecilik)19.yy

 

 1. 8.        Empresyanizm(izlenimcilik)19.yy

 

 1. 9.        Ekspersyonizm(dışavurumculuk)20.yy

 

 1. 10.   Sürrealizm(gerçeküstücülük)20.yy

 

 1. 11.   Dadaizm(kuralsızlık)20.yy

 

 1. 12.   Fütürizm(gelecekçilik)20.yy

 

 1. 13.   Kubizm(çokboyutluluk)20.yy

 

 1. 14.   Egzistansiyalizm(varoluşçuluk)20.yy

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz