TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Hümanizm (insancılık)

Hümanizm (insancılık) 14-16.yy

 

   Bütün insanları ayrım yapmadan sevmeyi ilke edinen akımdır.

   İnsana ve doğaya değer vermişlerdir.

  Evrensel öğeler geliştirilmeye çalışmıştır.

   Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır.

  Hümanist sanatkarların çoğunluğu asil zadelerden oluşur.

  Üslup ve biçime önem vermişlerdir.

  Halka hitaptan daha çok aristokrat kesime hitap etmiştir.

 Antik Yunan ve Latin edebiyatlarını duyulan hayranlık ve bu döneme dönüş söz konusudur.

  Kilise ve devlet yönetimini baskıcı yönetimine karşıdır.

  Önce İtalya da ortaya çıkmış sonra İspanya, Fransa , İngiltere gibi ülkelerde yayılmıştır ; temsilcileri:

 Rebalais , Dante  , Montaigne , Ronssart -fransız

Petrarca , Bocaico—italyan

Cervantes - İspanyol

Shakespeare– İngiliz.


Yorumlar - Yorum Yaz