TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Günlük (Günce)

Günlük (Günce)

Yazan kişinin günü gününe tuttuğu, başından geçen olayları tarih belirterek yazdığı yazılardır.

Anlatım özneldir.

İçsel konuşma vardır. İçten ve samimi yazılardır.

Yaşarken yazılan yazılardır.

Divan edebiyatında bu türe ‘Vakayiname’ Tanzimattan sonra ‘Ruzname’ denirdi.

Edebiyatımızda ilk kez Falih Rıfkı ATAY ‘günlük’ terimini kullanmıştır.

 
Edebiyatımızda Batılı anlamdaki ilk günlük 
Direktör Ali Beyin Seyahat Jurnali adlı eseridir.Bunu şair Nigâr Hanım ın “ Hayatımın Hikayesi” adlı eseri izler.

Kısa yazılardır.

Gözlem ve kişisel dikkat önemlidir.

 Edebiyatımızda pek yaygın değildir.

  Önemli Günlüklerden bazıları şunlardır 

Seyahat jurnali  -Direktör Ali Bey

Günce  - Nurullah Ataç

Günler   -Cemal Süreya

Günlük   -Salah Birsel

Geçmişin Kuşları  - Oktay Akbal

Derde Dökme Defteri  -  Adalet Ağaoğlu

Geçmişin Yaz Defterleri   -Hilmi Yavuz

Anı ile Günlük Karşılaştırılması

 Anı geçmiş zamanı anlatır Günlük ise yaşanılan anı anlatır.

√ Anı da üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra hafıza da kalanlar yazılır bu yüzden unutulan durumlar olabilir; Günlük de ise daha ayrıntılı yazılabilir.

√ Anı sonradan yazılır,Günlük ise  o gün yazılır.

 Anı,Günlüğe göre daha nesneldir.

 Anı da Günlük de kişinin başından geçen olayı anlatır.

 Anı da Günlük de tarihe ışık tutar.Belge niteliğindedir.

√ Anı ,Günlüğe göre daha uzun yazılardır. 

 


Yorumlar - Yorum Yaz