TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

YUNAN EDEBİYATI

YUNAN EDEBİYATI
 • Homeros

 • Aisopos

 • Hesiodos

 • Soppho

 • Aiskhylos

 • Sophokles

 • Euripides

 • Aristophanes

 • Heredotos

 • Sokrates

 • Platon(Eflatun)

 • Demosthenes

   

  1-Homeros(M.Ö. 9.yy.)

 • Kahramanlık,yiğitlik türünün yeni epik şiir türünün

  en önemli ustasıdır.

 • Batı edebiyatının onunla başladığı sanılır.

 • İlyada ve Odysseia adlı doğal destanı ünlüdür. Bu

  eserinde Troya (Truva) savaşını anlatır.

   

    2-Aisopos (Ezop) (M.Ö. 6.yy.)

 • Fabl türünün kurucusudur

 • Masallarının konusunu gezileri sırasında gör-

  düğü Doğu ülkelerinden almıştır.

   

 • Konuları işlerken ahlaki amaç güdüğü görülür.

 • La Fontaine onu çok etkilemiştir.

 • Fabl’lar adlı eseri vardır.

  3-Hesiodos (M.Ö. 8.yy.)

 • Didaktik türün kurucusu sayılır.

 • İnsanları eğitmek amaçlı didaktik türde

  (Eğitici,Öğretici) şiirler yazmıştır.

 • Köy yaşamını anlatmıştır.

 • İşler ve Günler,Theogonia (Tanrıların Yaradılışı)

  eserlerdir.

  4-Soppho (M.Ö. 6.yy.)

 • Zengin ve soylu bir ailenin kızıdır.

 • Lirik şiirinin kurucusu kabul edilir.

 • Şiirlerinde “aşk” konusunu işlemiştir.

 • Şiirleri 9 cilt’te toplanmış günümüze ise çok azı kal

  mıştır.

  5-Aiskhylos (M.Ö. 525-456)

  • Tragedya’nın (Trajedi) ilk büyük şairidir.
  • Eserlerinde din ve ahlak konularına değinmiştir.
  • Persler, Yalvaran Kızlar, Zincire Vurulmuş Prometheus,Kurtulmuş Prometheus, Agamemman, Adak Sunucuları Thebai’ye Karşı, Yediler önemli eserleridir.
        6)Sophokles (M.Ö. 495-406)
  • Aiskhylos’den sonra en büyük tragedya şairidir.
  • Tragedya’ya bir aktör daha dahil ederek sayıyı üçe çıkarmıştır.
  • Kişilerin karakterini bütün olarak vermeye çalışmıştır.
  • Korodaki kişi sayısını 12’den 15’e çıkarmıştır.
  • Kahramanlar alın yazılarıyla mücadele vermektedir.
  • Kral Oidipus,Elektra,Antigone,Oidipous Kolonos’ta, Philoktotes, Trokhishi Kadınlar önemli eserleridir.
7)Euripides (M.Ö. 480-406)
  • Üçüncü büyük tragedya şairidir.
  • İnsan psikolojisi yansımıştır.
  • Yenilikçi olduğundan geleneğe karşı çıkmıştır.
  • Koronun işlevini azaltıp, aktörlere daha çok görev vermiştir.
  • Hippolytos,Medela,Orestes,Elektra,İphigenela Aulis’te, Helene,Truvalı Kadınlar eserleridir.
8)Aristophane (M.Ö. 445-385)
  • Komedya(Komedi)nin ilk şairidir.
  • Toplumun ve kişilerin gülünç yönlerini vermiştir.
  • Diyalogları canlıdır. 
  • Kuşlar,Eşekarıları, Kurbağalar, Bulutlar, Barış önemli eserleridir.
9-Heredotos (M.Ö 484-425)
  • Tarihin kurucusu, babası olarak bilinir.
  • Gezdiği, gördüğü yerleri anlatmıştır.
  • Heredot Tarihi önemli eseridir.
10-Sokrates (M.Ö. 469-399)
  • Felsefeci olarak bilinir.
11)Platon(Eflatun) (.Ö. 429-347)
  • Felsefeci olarak bilinir.
12)Demosthenes (M.Ö. 384-322)
  • Ünlü söylev ustasıdır.
  • Söylentilere göre kekeme biridir.Bunuyenmek için ağzına çakıl taşı koyarak budurumu yendiği ve iyi bir hatip olduğu söylenir.

Yorumlar - Yorum Yaz