TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

RUS EDEBİYATI

RUS EDEBİYATI

 • Aleksandır Sergeyeviç Puşkin

 • Nikolay Vesilyeviç Gogol

 • İvan Sergeyeviç Turganyev

 • Fyodor Mihoyloviç Dostoyevski

 • Lev Nikolayeviç Tolstoy

 • Anton Pavloviç Çehov

 • Maksim Gorki

 • Vladimir Mayokovski

   

  1-Aleksandır Sergeyeviç Puşkin (1799-1837)

 • Romantizmin önemli sanatçısıdır.

 • Lirizm etkisinde şiirler yazmıştır.

 • Şiirlerinde coşkulu söyleyişi benimsemiştir.

 • Romanlarında ise realist(gerçekçi) bir anlatım görülmektedir.

 • “Yüzbaşının Kızı” adlı eseri önemlidir. Eserde halk ayaklanması sırasında bir rus subayıyla, Yüzbaşının kızı arasında geçen aşkı anlatılmaktadır.

 • Çingeneler, Kafkas Esiri, Dubrovski, Maça Kızı, Boris Gudanov önemli eserleridir.


         2-Nikolay Vesilyeviç Gogol (1809-1852)

 • Oyun, roman ve hikaye yazarıdır.

 • Mizahi anlatımı vardır.

 • Geçmişin olayları ile günün olaylarını iç içe anlatmıştır.

 • Kasaba gibi küçük yerde yaşayanların sorunlarını başarılı bir şekilde anlatır.

 • Konuşma diline de eserlerinde yer vermiştir.

 • Halkın yoksulluğuna tanık olduğu için eserlerinde bunlara çare aramıştır.

 • Eleştirel mizacı gerçekçi bir şekilde anlatır.

 • “Müfettiş” adlı eserde soylular kesimini anlatmıştır.

 • “Ölü Canlar” adlı eserde Rusya’daki günlük yaşamı vermiş Feodal Rusya’yı eleştirmiştir.

 • Palto, Bir Evlenme, Kumarbazlar, Bir Delinin Hatıra Defteri, Petersburg Hikayeleri diğer önemli eserleridir.


          3-İvon Sergeyeviç Turganyev (1818-1883)

 • Realist sanatçıdır.

 • Köylüler ve toprak sahipleri arasındaki çelişkilere yer vermiştir.

 • Roman, öykü, tiyatro türlerinde eser vermiştir.

 • “Bir Avcının Notları” 25 öyküden oluşuyor. Köy ağaları ve köylüler arasındaki olaylar anlatılıyor.

   

  4-Fyodor Miyoyloviç Dostoyevski (1822-1881)

 • Realist yazardır.

 • Gençlik döneminde rejim karşıtlığından tutuklanmış, sürgüne gönderilmiştir.

 • Sürgündeki gözlemlerini “Ölü Bir Evden Hatıralar” adlı eserinde yazmıştır.

 • “İnsancıklar” adlı eseriyle adını duyurmuştur.

 • İnsanlara karşı derin sevgi duyan yazar onların duygularını, haksızlığa uğramalarını, Psikolojik tahlillerini eserlerinde işlemiştir.

 • “Suç ve Ceza” en önemli eseridir. Bu eserinde Raskolnikov’un psikolojik durumunu anlatmaktadır.

 • Karamazov Kardeşler, Budala, Kumarbaz diğer önemli eserleridir.

    

  5-Lev Nicolayeviç Tolstoy (1828-1910)

 • Realist sanatçıdır.

 • Fikir, eğitim ve sanat dünyasının önemli sanatçılarındandır.

 • İyi bir gözlemcidir.

 • Eserlerindeki olayları gerçekle iç içe işlemiştir.

 • “Sivastopol” önemli eseri ve adını duyurduğu eseridir. Sivastopol savaşını anlatır. Askerlik döneminde yazmıştır.

 • “Savaş ve Barış” adlı eserinde Napolyon dönemi Rusya ve Fransa arasındaki savaş anlatılır.

 • Anna Karenina, Diriliş, Hacı Murat, Yaşayan Ölü diğer önemli eserleridir.


         6-Anton Pavloviç Çehov (1860-1904)

 • Realist yazardır.

 • Tiyatro ve öykü yazarı olarak tanınır.

 • Durum (Çehov tarzı) hikayeciliğin öncüsüdür.

 • Öykülerinde olaydan çok durum anlatılmaktadır.

 • “Martı” adlı eseriyle ün kazanmıştır. Psikolojik lirik türünde yazılmıştır.

 • “Vonya Dayı” yaşamın çelişkilerini, “Üç Kız Kardeş” adlı eserde taşra yaşamını, “Vişne Bahçesi” adlı eserde zenginliğin kaçınılmaz çöküşünü işlemiştir.

 • “Alacakaranlık” adlı eseriyle “Puşkin” ödülünü kazanmıştır.

 • Altı Numaralı Koğuş, Köylüler, Hikayeler diğer önemli eserleridir.


         7-Maksim Gorki (1868-1936)

 • Yoksul ve acılı hayat yaşadığı için “Gorki” takma adını kullanmıştır. Rusça’da acı anlamına gelir.

 • Toplumcu Gerçekçi romanın kurucusu sayılmaktadır.

 • İyi bir gözlem gücüne sahiptir.

 • “Çelkaş” adlı eserle ünlenmiş, “Ana” ise en başarılı eseridir.

 • Foma, Halk Düşmanı, İtalya Hikayeleri , Ekmeğimi Kazanırken, Tolstoy’dan Anılar, Çocukluğum diğer önemli eserleridir.


       8-Vladimir V.Mayokovski (1893-1930)

 • Fütürizm akımının öncüsüdür.

 • Burjuva sınıfına meydan okumuştur.

 • "Pantolonlu Bulut" ve "Omurganın Flütü" şiirleri tanınmasını sağlamıştır.

 • Şiirlerde dilin zenginliğini kullanmıştır.

 • Sanatı araç olarak kullanmıştır.

 • Lenin Destanı, Yüz Elli Milyon, Vladimir Mayokovski, Gizemli Güldürü, Bonya Moskova Yanıyor diğer önemli eserleridir.

   

   


Yorumlar - Yorum Yaz