TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

İTALYAN EDEBİYATI

İTALYAN EDEBİYATI

 • Dante

 • Francesco Petrarco

 • Giovanni Boccacio

 • Ludavico Ariosto

 • Turguarto Tasso

 • Niccolo Machıavelli

   

  1)Dante (1265 – 1321)

 • Asil bir ailenin çocuğudur.

 • Rönansı başlatan sanatçılardandır.

 • Latin ve Yunan edebiyatını iyi şekilde öğrenmiş, İtalyan edebiyatı ünlü sanatçılarını da okumuştur.

 • Aristoyu örnek almış, insanın akıl yoluyla mutlu olacağını bunun yanında din yoluyla da mutlu olacağını savunmuştur.

 • Astronomi,resim,felsefe gibi konularda da çalışmalar yapmıştır.

 • En önemli eseri “İlahi Komedya”dır. Bu eseri terza-rima tarzıyla yazmıştır. Bu eserde ruhların meçhul bir yere yaptığı 7 günlük yolculuğu anlatır. Alegorik bir eserdir.

 • İlahi Komedya, Yeni Hayat, Monarşi, Convivio önemli eserlerdir.

           2)Francesco Petrarca (1304-1374)


 • İyi bir eğitim almıştır. Hukuk okumuştur.

 • İtalyan lirik şairdir.

 • Şiir alanında ünlenmiştir. Bunun yanında düzyazı türünde eserleri de vardır.

 • Dünya’yı seven, yaşama sevinci olan ve merak ile coşku edebiyatının temelini oluşturan sanatçısıdır.

 • Eserleri Latince ve İtalyanca’dır.

 • Aşkın her türlü görünüşünü anlatmıştır.

 • Halk diliyle de eserler vermiştir.

 • Dante’nin etkisinde kalmış ve sone, terza-rima, balad gibi biçimleri kullandığı görülür.

 • Türküler (conzaniere), zaferler (Trionti) önemli eserleridir.

            
             3)Giovanni Baccacio (1313-1375)

 • Floransa’da doğmuştur.

 • Dante’den esinlenmiştir.

 • Elçilik yapmıştır.

 • İtalyan öykü ve şiir sanatçısıdır. Daha çok öyküleriyle tanınır.

 • Manzum ve mensur birçok eser yazmıştır ama daha çok hikayeleri (küçük hikayeler) yazmıştır.

 • Decameron küçük öykü türünün ilk örneği sayılır. Eser Floransa’da meydana gelen veba salgınının anlatılmasıdır. Üç kadın ve yedi erkeğin anlatımından oluşmuştur.


              4)Ludavico Ariosto (1474-1533)

 • Rönesans dönemi sanatçısıdır.

 • Epik şiirleriyle ünlüdür.

 • Destan türünde başarılı olmuştur.

 • Yergi şiirleri ve kendi dönemini anlattığı mektupları vardır.

 • En önemli eseri “Çılgın Orlando” adlı yapma destandır. Bu eserde Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında geçen savaşı anlatmıştır.


              5)Turguarto Tasso (1544-1595)

 • Destan türünde başarılı olan sanatçı Yunanca ve Latince öğrenmiştir.

 • Hukuk eğitimi almıştır.

 • Eserlerinde konuyu ortaçağdan almış,Homeros’u taklit ettiği görülür.

 • En önemli eseri “Kurtarılmış Kudüs” adlı yapay destandır.I. Haçlı Seferinde Kudüs’ün alınışı anlatılır.

 • Saraydaki şenlik için yazdığı “Aminta” adlı pastoral dramıda önemlidir.


             6)Niccola Machiavelli (1469-1527)

 • Yergi, komedi ve hikaye türleriyle tanınır.

 • En önemli eseri “Hükümdar”dır. Bu eserinde tarihten ve yaşadığı dönemden izler taşır ve hükümdarın nasıl olması gerektiğini anlatır.

 • “Adam Otu” önemli komedyasıdır.

   


Yorumlar - Yorum Yaz