TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

İNGİLİZ EDEBİYATI

İNGİLİZ EDEBİYATI

 • William Shakespeare

 • Francis Bacon

 • Daniel Defoe

 • Jhonathan Swift

 • Charles Dickens

 • Rudyord   Kipling

 • Lord Byron

 • Oscar Wilde          1-William Shakespeare (1564-1616)

 • Rönesans dönemi önemli sanatçısıdır.

 • Tiyatrolarıyla daha çok tanınır.

 • Klasik tiyatro ile halk tiyatrosunu bir arada kullanmıştır.

 • Tragedyalarında insanların dramlarını anlatmıştır.

 • İlk eserlerinde güldürüye dayalı eserler vermiştir.

 • Eserlerinde insanların tutkularını, hayallerini, düşüncelerini, erdemliklerini işlemişlerdir.

 • İnsanın iyi ve kötü yanlarını tüm açıklılıkla işlemiştir.

 • Nazım ve nesir tiyatrolarında karışık olarak yazmıştır.

 • Hamlet, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Venedik Taciri, Kral Lear Othello, Macbeth, Yanlışlıklar Komedyası, Romeo ve Juliet önemli eserleridir.         2-Francis Bacon (1561-1626)


 • Devlet adamlığı yanında filozofluğuda vardır.

 • Denemeleriyle tanınır.

 • Tümevarım yöntemini kullanmıştır.

 • Deneycilik onun eserlerinde önemli yer tutar.

 • Pragmatizm (Faydacılık) İngiliz Edebiyatının temelini atmıştır.

 • Doğa ile akıl arasında bağ olduğunu savunur.

 • Eserlerinde siyaset, dostluk, psikoloji gibi konuları işlemiştir.

 • Denemeler, Yeni Atlantis önemli eserleridir.           3-Danie Defoe (1661-1731)


 • Realist sanatçıdır.

 • Yazar ve gazetecidir.

 • Roman, hikaye şiir yazmıştır.

 • Tarih, din, politika, didaktik konular da yazmıştır.

 • “Robinson Crusoe” adlı eseri önemlidir. Kahramanımızın bindiği gemi batınca ıssız adaya düşmesi ve burada yaşam mücadelesi vermesi anlatılır. 

            4-Jhonathan Swift (1677-1745)


 • Hicivleriyle tanınır.

 • Toplumdaki kötülükleri eserlerinde işler.

 • İnsanların kabalığı, bencilliği, insanların ve siyasetin iki yüzlülüğü gibi konuları ele alır.

 • Mizahi üslubu vardır.

 • “Gülüver’in Seyahatleri” en önemli eseridir. Cerrahlık yapan Gülüverin gezileri anlatılmaktadır. Alegorik özellik gösterir.
           5-Charles Dickens (1812-1870)

 • Realist bir sanatçıdır.

 • Eserlerinde gözleme dayalı anlatım vardır.

 • Yoksul insanları eserlerinde gerçekçi bir şekilde işlemiştir.

 • Antikoç Dükkanı, Oliver Twist, David Copperfield önemli eserleridir.
           6-Rudyard Kipling (1865-1936)

 • Hikaye, şiir, roman türünde eserler vermiştir.

 • İngiliz milliyetçiliğini eserlerinde işlemiştir.

 • 1907’de Nobel Edebiyat ödülü aldı.

 • Kim, Sönen Işık, Cengel Kitabı önemli eserleridir.

 

            7-Lord Byron (1788-1824)


 • Romantik bir şairdir.

 • Manzum hikaye tarzı şiirleriyle tanınmıştır.

 • “Don Juan” önemli eserleridir. Bu eserde, Osmanlı ve Rusya’daki soylu kesimi anlatır.

 • Aylaklık Saatleri, Mazeppa, Gavur, Bir Türk Masalından Bir Parça, Tasso’nun Yasası önemli eserleridir.

   

  8-Oscar Wilde (1854-1900)

   

 • Tiyatro, hikaye, şiir, roman yazmıştır.

 • Estetizm ile tanınır.

 • Sanatta güzeli aramıştır.

 • Poems, Dorian Gray’in Portresi, Ravenna, Önemsiz Bir Kadın, İdeal Bir Koca önemli eserleridir.

   

   


Yorumlar - Yorum Yaz