TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

FRANSIZ EDEBİYATI

 FRANSIZ EDEBİYATI
 • Michel de Montaigne

 • Pierre Corneille

 • Jean Racine

 • Moliere

 • Jean de La Bruyere

 • La Fontaine

 • Voltaire

 • Jean Jacgues Rousseau

 • Alphonse de Lamartine

 • Victor Hugo

 • Honero de Balzac

 • Stendal

 • Alexandre Dumas Pere

 • Gustave Flaubert

 • Emile Zola

 • Guy De Maupassant

 • Jules Verne

 • Charles Boudelarre

 • Paul Morie Verlaine

 • Albert Camus

 • Arthur Rimbaud

 • Jean Paul Sartre

   

  1)Michel De Montaigne (1533-1592)

 • Fransız edebiyatının en önemli sanatçılarından olan Montaigne çok iyi derecede Latince ve Almanca bilir.

 • Batılı ülkelere serbest düşünmeyi öğretmiş kişidir.

 • Deneme onun en önemli eseridir. Bu eserde özgür düşünmeyi anlatır. Bu eserinde birey ve toplumla ilgili konularda yazılar yazmıştır. Orta çağ inanç ve düşünce kalıplarını kırmıştır.

 • Denemelerinde yalın, sade bir dil ve içten üslup kullanmıştır.            2)Pierre Corneille (1606-1684)

 • Fransız edebiyatında Tragedyanın kurucusu sayılır. İlk büyük klasik Tragedya sanatçısı sayılır.

 • Eserlerinde kahramanları olmaları gerektiği gibi anlatmıştır.

 • Psikolojik ve dramatik çözümlemeleri başarıyla eserlerinde işlemiştir.

 • La Cid, Horace, Cinne, Melite önemli eserleridir.

   

       3)Jean Racine (1639 – 1699)

 • Klasizm akımının en büyük temsilcisidir.

 • Tragedya türündeki eserleriyle de tanınır.

 • Eserlerinde konuları mitolojiden almış, kahramanlar ise tutkularına yenik düşen kişilerden oluşmuştur.

 • Tanzimat dönemi birçok sanatçıyı etkilemiştir.

 • Andromague, Phedrei İphigenie, Berenica önemli eserleridir.
                4)Moliere (1622- 1673)

 • Fransız edebiyatının ünlü komedya yazarıdır.

 • Töre ve karakter komedyasının en önemli  eserlerini vermiştir. Bu eserlerinde güldürürken düşündürmeyi amaçlamıştır.

 • Eserlerinde burjuva kesimini, sonradan görmeleri, bilgiçlik taslayanları, cahil insanlar gibi kişilerin gülünç durumlarını anlatmıştır.

 • Gülünç Kibarlar, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Zoraki Evlilik, Zoraki Tabip, Cimri, Kibarlık Budalası, Hastalık Hastası, Bilgiç Kadınlar, Scaipin Dolapları, Tartuffe önemli eserleridir.
               5)Jean De La Bruyere (1645- 1696)

 • Fransız edebiyatının klasik sanatçılarındandır.

 • Eserlerinde ince gözlemler ve gerçeğe yakın anlatımıyla başarı sağlamıştır.

 • İnsanları ruhsal ve fiziksel yönlerini başarılı bir şekilde vermiştir.

 • Eserlerinde biçime önem vermiştir.

 • “Karakterler” en önemli eseridir. Eser 16 bölümden oluşmakta, eserde ahlaki değerler felsefi görüşle anlatılmıştır. Ahlaki ve dini geleneklerin zayıflaması anlatılır. Alaycı bir anlatım vardır.
                  6)La Fontaine (1621-1685)

 • Fransız edebiyatının Fabl türünde en önemli kişisi ve Fabl’ın kurucusudur.

 • Aisopos(Ezop)tan etkilenmiştir.

 • Hayvanlara ahlaki değerler vererek insanlara mesajlar vermiş, kötüyü göstererek iyiyi anlatmaya çalışmıştır.

 • Fabl dışında hikaye, roman ve oyunda yazmıştır.

 • Nükteli anlatım kullanmıştır.

 • Fabl’lar en önemli eseridir.

   

 • 7)Voltaire (1694-1778)

 • Fransız devrimci sayılır. Din ve ifade özgürlüğü yanında insan hakları konusunda da yazılar yazmıştır.

 • Edebiyata şiirle başlamıştır. Bütün türlerde eser vermiştir.

 • “Felsefe Sözlüğü” en tanınmış eseridir. En önemli oyunuysa “Candide”dir.

 • Hicivleriyle başı derde girniş,kiliseyi , devlet kurumlarını yoğun şekilde eleştirmiştir.

   

 • 8)Jean Jacgues Rousseau (1712 – 1776)

 • Eşitsizlik, halk egemenliği, özgür bir toplum mücadelesi vermiş, özgürlüklerin yazılı olarak kanun altına alınmasını savunmuştur.

 • Fransız İhtilalini hazırlayan düşünceleri onda görmekteyiz.

 • Romantik bir sanatçı özelliği görülür.

 • Doğaya karşı derin bir sevgi beslemektedir.

 • O insanı “Doğuştan masum, günahsız ve iyi olarak” görür. Onu değiştiren toplum olduğunu söyler.

 • Bilimler ve Sanatlar üzerine söylev, Toplum Sözleşmesi, Emile, İtiraflar önemli eserleridir.

   

  9)Alphonse De Lamartine (1790 – 1869)

 • Romantizm’in ilk şairlerindendir.

 • Şiir ve roman türünde eserler vermiştir.

 • Hayatın gerçeklerini çok iyi anlayamamış bu yüzden hayat karşısında hep yenilmiştir.

 • İtalya’da bulunduğu sırada ilk aşkı için “Graziella” yı yazmış ikinci aşkı içinde Rafael(Raphael) yazmıştır. “Şairane Düşünceler” adlı eserinde saf şiirin örneklerini vermiştir.

 • Göl, Bir Meleğin Düşmesi, Osmanlı Tarihi, Sokrat’ın Ölümü, Şairane Dini Ahenkler diğer eserleridir.

   

  10)Victor Hugo (1802-1885)

 • Fransız edebiyatının romantik sanatçısıdır. Romantizmin en ünlü sanatçılarındandır.

 • Roman, şiir ve tiyatro türünde genelde eser vermiştir.

 • “Cromwell” adlı eserinin ön sözünde Romantizm akımının kurallarını vermiştir.

 • Şiirlerinde özgürlük, doğa, vatan, insan sevgisini işlemiştir.

 • Eserlerinde Fransız toplumunun çeşitli dönemlerini işlemiştir.

 • İyi ve canlı bir dili kullanmıştır.

 • En önemli eseri “Sefiller”dir. Bu eserde kürek mahkumu olan Jan Valjean’ın başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Ekmek çaldığı için hapse giren Jan hapisten çıktıktan sonra iyi bir insan olur ve iyilik yapmaya başlar. Bu sırada Cosette’yi evlat edinir. Bu sırada bulunduğu yerde belediye başkanlığına kadar yükselir. Kızını Marius’la evlendirir. Jan adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı içindeki ızdıraba rağmen doğru yoldan ayrılmayan bir kahraman rolünde görülür.

 • “Notre Dame’nin Kamburu” diğer önemli eseridir. Bu eserde Kambur Quasimodo ve çingene Esmeralda’yı yoksulluğa iten toplumu eleştirmesi anlatılır. O dönemin adaletsizliğini de gözler önüne serer.

 • Hernani, Sonbahar  Yüzyılların Efsanesi, Akşam Şarkıları, Ruy Blas diğer önemli eserleridir.

   

  11)Honero De Balzac ( 1799-1850)

 • Realizm akımının öncüsüdür.

 • Eserlerinde toplumun her tabakasından insanlara yer vermiştir.

 • Eserlerinde toplumsal hayata da yer vermişlerdir.

 • Eserlerinde mantıksal bir sıra vardır, her şeyi gören bir gözlemci yeteneği vardır. Karakterler arasındaki ilişkiyi neden- sonuç ilişkisi anlamında vermiştir.

 • Goriot Baba en önemli eserinden biridir. Bu eser Realizm’in en önemli eseri kabul edilir. Çocuklarını çok seven bir babanın dramı anlatılmaktadır. Baba çocuklarını çok seviyor ama çocuklar bunu su istimal ediyorlar. Babanın yalnızlık içinde ölümü anlatılır.

 • Vadideki Zambak adlı eseri bir diğer önemli eseridir. Ailesi tarafından dışlanan bir çocuğu anlatmaktadır.

 • İnsanlık Komedyası, Tılsımlı Deri, Köy Hekimi, Eugenie Grandet diğer önemli eseridir.

   

   

   

   

  12)Stendal (1783-1842)

 • Realist eserlerin en önemli temsilcisidir.

 • Hikaye, roman, anı, tiyatro, gezi türlerinde eser vermiştir.

 • Eserlerinde sade, yalın ve süssüz bir anlatım vardır.

 • Psikolojik çözümlemeler realist özellik gösterir.

 • Yapıtlarını doğaçlama olarak yazmıştır.

 • Kırmızı ve Siyah en önemli eseridir. Bu eserde “kırmızı” renk giyen bir ordunun ruhban sınıfı ile “siyah” renk giyen cübbeler den alınmıştır. Eser Napolyon’un sürgüne gönderilişi ve sonrasındaki değişim anlatılmaktadır.

 • Parma Manastırı, Aşk Üzerine, Roma-Napıli ve Fransa diğer önemli eserleridir.

   

 • 13)Alexandre Dumas Pere(1802-1895)

 • Romantizm’in önemli sanatçısıdır.

 • Romantik dramın kurucusudur.

 • Tiyatrolar yazmış ama asıl ününü tarihsel macera romanlarına borçludur.

 • Tarihi, polisiye, macera romanları yazmıştır.

 • Eserlerinde iyi-kötü çatışmaları vardır.

 • Üç Silahşörleren önemli eseridir. Dört cesur şövalyenin maceralarını anlatır.

 • Monte Kristo Kontu, Demir Maskeli Adam diğer önemli eseridir.

   

  14)Gustave Flaubert (1821-1880)

 • Realizm’in öncüsüdür.

 • Eserlerinde kişiliğini gizlemiştir.

 • Dil ve anlatımda kusursuzluğa büyük önem vermiştir.

 • Gözlemi güçlü bir sanatçıdır.

 • Madam Bovary en önemli eseridir. Eserin konusu gerçek yaşamdan alınmış, manastırda iyi yetiştirilmiş, bir kızın hayat serüveni anlatılır.

 • Salambo, Duygusal Eğilim  diğer önemli eserleridir.

   

  15)Emile Zola (1840-1902)

 • Naturalizm’in kurucusu kabul edilir.

 • Romanları bilimsel bir deney şeklinde anlatmıştır.

 • Kahramanları soyaçekim ve determinizm kuralları içinde anlatmıştır.

 • Gözlem gücü çok kuvvetlidir.

 • Romanlarını, eserlerini yazmadan önce o mekanlarda uzun süre yaşamış ve gözlemlemiş ondan sonra yazmıştır.

 • “Germinal” adlı eserinde Kuzey Fransa’da uzlaşmaya yanaşmayan maden işçilerinin grevi anlatılmaktadır.

 • “Meyhane” adlı eserinde kenar mahallelerdeki ortamı, yaşamı işçi ailelerini anlatmaktadır.

 • Nana, Dreyfus olayı diğer önemli eserleridir.

   

  16)Guy De Maupassant (1850-1867)

 • Naturalizm’in tanınmış sanatçılarındandır.

 • Küçük hikayeleriyle ve romanlarıyla tanınır.

 • Süssüz, sade ve özentisiz bir üslup kullanmıştır.

 • Gözlem yönü kuvvetlidir.

 • Orta sınıf insanları işlemiştir.

 • Sıradan olayları alışılmış durumları alışılmamış şekilde anlatmasıyla tanınır.

 • Vaka (olay) hikayeleriyle tanınır olay hikayesinin kurucusu sayılır.

 • Tombalak, Ay Işığı, Ölüm Kadar Acı, Bir Hayat önemli eserleridir.

   

  17)Jules Verne (1828-1905)

 • Bilim kurgu romanları yazmıştır.

 • İnsanoğlunun Ay’a gitme hayalini “Ay’a Yolculuk” adlı eserinde anlatmıştır.

 • Eserleri genelde çocuklara yöneliktir.

 • er önemli eserleridir.

   

 • 18)Charles Baudelaire (1821-1867)

 • Fransız edebiyatında şiirin yenileşmesini sağlamıştır.

 • Sembolizm akımının kurucusudur.

 • Şiirlerinde anlam kapalı ve kusursuzdur. İzlenimlerini anlatmıştır.

 • Mensur tarzda şiirleri vardır.

 • Kötülük Çiçekleri, Yapay Cennet, Paris Sıkıntısı önemli eserleridir.

   

   

   

   

  19)Paul Marie Verlaine (1840-1896)

 • Sembolizm akımının sanatçısıdır.

 • Musikiye önem vermiştir.

 • Şiiri kafiyeden kurtarmaya çalışmıştır. Lirizm tarzda şiir yazmıştır.

 • Zuhal şiirleri, Aşıklar Bayramı önemli eserleridir.

   

  20)Albert Camus (1913-1960)

 • Varoluşçu anlayışa sahiptir.

 • Absürd felsefesini geliştirmiştir.

 • Eserlerinde ölüm, intihar, delirme gibi konulara yer vermiştir.

 • Tiyatrolarıyla tanınır.

 • Hayatı boş ve yaşamaya değer görmez.

 • Yabancı, Veba, Düşüş, Mutlu Ölüm, Sürgün, Yanlışlık önemli eserleridir.

   

  21)Arthur Rimbaud (1854-1891)

 • Sembolist sanatçıdır.

 • Şiir canlı olmalıdır ona göre hep ileri gitmelidir.

 • Şiirlerini gerçekle düş karışımı olarak sunar.

 • Sürrealizmin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.

 • Asılmışlar Balosu, Şaşkınlar önemli eserleridir.

   

  22)Jean Paul Sartre (1905-1980)

 • Varoluş (Egzistansiyalizm) temel ilkelerini ortaya koymuştur.

 • Kişinin mutlak özgür olması gerektiğini savunur.

 • Kişi özgür olursa yeteneklerini ortaya çıkaracağını söyler.

 • Varlık ve Hiçlik, Modern Zamanlar, Mezarsız Ölüler, Hürriyetin Yolları önemli eserleridir.

    


Yorumlar - Yorum Yaz