TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları

               Ömer SEYFETTİN

                 (1884-1920)

 

 • Balıkesir Gönen’de doğmuştur.

 • Milli Edebiyatta düz yazı alanında özellikle hikayecilikte ün yapmıştır.

 • Türk Edebiyatında öykücülüğün kurucusu sayılır.

 • Olay hikâyeciliğinin öncüsüdür. (Maupassant tarzı)

 • Yeni Lisan’da dilde sadeleşmeyi savunmuştur.

 • Dili yalın, sade ve cümleleri kısadır.

 • Realizm akımından etkilenmiştir.

 • Hikâyelerinde gözleme önem vermiş, gerçekçi eserler dile getirmiştir.

 • Eserlerindeki konular tarih, gündelik hayat ve çocukluk anılarından oluşur.

 • Hikâyelerinde beklenmedik sonlarla bitirerek okuyucuyu şaşırtmıştır.

   

  Eserleri

  Öyküler: And, Falaka , Kaşağı, Başını Vermeyen Şehit, Kızıl Elma Neresi

  Beyaz Lale, Bomba, Efruz Bey, Harem, Yalnız Efe, Yüksek Ökçeler, İlk Düşen Ak

  Bahar ve Kelebekler, Diyet, Gizli Mabet, Asilzadeler ,  Forsa, Topuz, Pembe İncili Kaftan

   

          Mehmet Emin YURDAKUL
                    (1869-1944)

 

 • Türkçülük akımını benimsemiş ve en önemli savunucusu olmuştur.

 • Türk Yurdu dergisinin kurucuları arasındadır.

 • Dili sade, yalındır.

 • Hece ölçüsünü kullanmıştır.

 • Şiirlerinde coşkulu bir anlatımı vardır.

 • Şiiri bir araç olarak görmüş düşüncelerini şiiriyle dile getirmiştir.

 • Eğitici, didaktik şiirleri vardır.

 • Milli düşünceleri ideal haline getirdiğinden dolayı ‘Milli Şair ya da Türk Şair’ diye anılır.

 • Anadolu’daki halkın acılarını, yaşayışına,düşmana karşı koymalarını şiirlerde coşkulu bir şekilde dile getirmiştir.

   

   

  Eserleri

   

  Şiirleri: Türkçe Şiirler

  Türk Sazı

  Ordunun Destanı

  Tan Sesleri

  Ey Türk Uyan

   Dicle Önünde

  İsyan Ve Dua

  Turan’a Doğru

  Zafer Yolunda

   

       

              Ziya GÖKALP

               (1876-1924)

 

 

 • Türkçülük akımının en güçlü savunucudur.

 • Fikirleriyle Milli Edebiyata yön vermiştir.

 • İlk Türk Sosyologu sayılır. Sosyolojinin kurucusu sayılır.

 • İlk olarak Turancılığı benimsemiş sonraları ise Türkçülük düşüncesini benimsemiştir.

 • Dili sade, açık ve yalındır.

 • Satı düşüncelerini yaymada araç olarak görmüştür.

 • Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.

 • Didaktik şiirler yazmış, Türk mitolojisinden faydalanmış, Türk folklarından yararlanmış ve bu doğrultuda masal denemeleri ile manzum destan denemeleri vardır.

 • Genç Kalemler dergisinde yazılar yazmış, Yeni Mecmua dergisini çıkarmıştır.

   

Eserleri

 

Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık (Şiir)

Türkçülüğün Esasları,  Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Türk Medeniyet Tarihi  (Makale-İnceleme)

Malta Mektupları (Mektup)

               Refik Halit KARAY

                                                                     (1888-1965)

 

 • İlk zamanlar  Fecri Ati edebiyatında yer alan sanatçı daha sonra Milli Edebiyata geçmiştir.

 • Türkçeyi başarıyla kullanmış olan sanatçı düzyazılarıyla tanınır.

 • Hikayelerinde Anadolu’yu anlatmış, Anadolu’yu hikayelere taşımış olan sanatçı   ‘ Memleket Hikayelerini’ yazmıştır.

 • Hikayelerinde Maupassant tarzı benimsenmiştir.

 • Dili oldukça sadedir. Konuşma dilini edebiyata taşımıştır.

 • Mizahi yazılarını ‘Kirpi’ adıyla yazmıştır.

 • Yeni Lisan hareketinin başarıya ulaşmasında çok büyük katkısı olmuştur.

 • Realizm akımının etkisinde eser yazmıştır.

 • Çok büyük gözlem yeteneği vardır.

 • Yazılarında tasvirlerde çok başarılıdır.

 • Yazdığı yazılardan dolayı sürgüne gönderilen sanatçı bu sırada ‘Memleket Hikayeleri’ni yazmıştır.

Eserleri

Hikâye:  Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri

Roman: Çete, Bugünün Saraylısı, Sürgün, Dişi Örümcek, Sonuncu Kadeh, Kadınlar Tekkesi,Nilgün, İstanbul un İç Yüzü,  Yer Altında Dünya Var, Anahtar, İki Bin Yılın Sevgilisi , Yezidin Kızı

Mizah: Kirpinin Dedikleri , Agop Paşanın Anıları , Ay Peşinde

Tiyatro: Deli

 Günlük: Bir İçim Su , İlk Adım , Üç Nesil Üç Hayat

 

   YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

                                                                 (1889-1974)

                             

 • Birçok devlet görevinde bulunmuştur.

 • Fecri Ati’de başlayan sanatçı daha sonra Milli Edebiyat’a geçmiştir.

 • Hikâye, roman, deneme ve makale gibi düzyazı alanında önemli eserler vermiştir.

 • Realizm akımına mensup olan sanatçıda çok iyi bir gözlem yeteneği vardır.

 • İlk zamanlar ‘sanat için sanat’ yapan sanatçı Milli Edebiyat’a geçince ‘sanat toplum için’ anlayışıyla yazmıştır.

 • Romanlarında Anadolu’yu anlatmış, onların yaşayışlarını ve Tanzimat’tan Kurtuluş Savaşı ve sonrası dönemini eserlerinde başarılı bir şekilde işlemiştir. 

  Eserleri 

  Roman: Yaban, Kiralık Konak, Sodome ve Gomore, Panorama I.II, Ankara,Nur Baba, Hep O Şarkı, Bir Sürgün

  Hikâye: Bir Serencam, Rahmet, İzmir’den Bursa’ya 

  Mensur Şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan 

  Anı: Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Politikada 45 Yıl, Vatan Yolunda

   

   

                   HALİDE EDİP ADIVAR

                                                             (1884-1964)

 

 • Önemli kadın sanatçılarımızdandır.

 • İlk yazılarında ‘Halide Salih’ takma ismiyle eser vermiştir.

 • Eserlerinde ilk dönemlerde ‘bireysel’ konulara değinmiş daha sonraki dönemlerde ise ‘Toplum için sanat’ yapmıştır.

 • Realizm akımına mensuptur.

 • Onun romanlarında kadın kahramanlar dikkat çeker.

 • Eserlerinde başarılı bir gözlem vardır.

 • Gözlemdeki başarısını dile pek yansımamıştır. Dağınık , düzensiz bir üslubu vardır.

 • Romanlarındaki konular daha çok İstanbul’dan almış, kendi yaşadığı yerlerden ve zamandan seçmiştir.

 • Kadın psikolojisi,aşk,Milliyetçilik,Türkçülük ve kurtuluş savaşı başlıca konuları olmuştur.

 • Kurtuluş savaşına bizzat katılmış Sultanahmet’te yaptığı konuşmalarıyla tanınır. 

  Eserleri

  Roman:  Sinekli Bakkal, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Handan Mor Salkımlı Ev, Raik’in Annesi, Sonsuz Panayır, Yeni Turan, Kalp Ağrısı, Zeyno’nun Oğlu, Tatarcık, Yol Polas Cinayeti

   

                                 Ali Canip YÖNTEM

                                                                 (1887-1967)

 

 • Fecri Ati topluluğunda yer alan sanatçı, daha sonra Milli Edebiyat topluluğuna katılmıştır.

 • Edebiyat öğretmenliği yapan son sanatçı ders kitaplarıyla tanınır.

 • Genç Kalemlerin başyazarlığını yapmıştır.

 • Fecr-i Ati’de aruzla şiir yazmış daha sonra hece ölçüsüyle yazmıştır.

 • Türkçülük anlayışına yeni bir çehre kazandırmaya çalışan sanatçı ulusal bir dil için çalışmıştır.

 • Edebiyat tarihi incelemeleri yapan sanatçının şiirlerinde aşk, doğa konusunda Lirik şiirleri vardır.

   

  Eserleri 

  Şiir: Geçtiğim Yol

  Makale: Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım

   Araştırma: Türk Edebiyatı Antolojisi

   

                     Reşat Nuri GÜNTEKİN

                                      (1889-1956)

   

 • Milli Edebiyat topluluğunun ve son yılların en büyük romancısıdır.

 • Realizm akımına mensup olan sanatçı eserlerinde gözlemlerine yer vermiştir.

 • Müfettişlik ve öğretmelik mesleğinden dolayı Anadolu’yu gezen sanatçı bunları eserlerinde yansıtmıştır.

 • Edebiyatımızın en başarılı gezi yazılarından biri olan ‘’ Anadolu Notları ‘’ eserini yazmıştır.

 • Çeşitli dergilerde yazı yazan sanatçı ‘’ Mehmet Ferit, Hayrettin Rüştü ‘’ gibi takma isimler kullanmıştır.

 • Eserlerinde sade bir dil ve canlı, akıcı, sürükleyici bir dil vardır.

 • Yanlış Batılılaşma, batıl inançlar ve Anadolu insanı eserlerindeki başlıca konulardır.

   

  Eserleri

  Roman: Çalıkuşu, Damga, Bir Kadın Düşman  , Dudaktan Kalbe , Yeşil Gece, Acımak, Kızılcık Dalları, Miskinler Tekkesi, Değirmen, Kan Davası, Eski Hastalık, Harabelerin Çekirdeği 

  Hikaye: Tanrı Misafiri, Eski Ahbap, Sönmüş Yıldızlar, Boyunduruk, Olağan İşler

  Anı: Anadolu Notları 

  Tiyatro: Hançer, Eski Rüya, Tanrı dağı  Ziyafeti, Hülleci

   

                          Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

                                 (1869-1949)

   

 • Çok bilgili olduğu için ‘Feylezof’ (filozof) lakabı takmışlardır.

 • Halk şiirini başarılı bir şekilde kullanmıştır. Âşık edebiyatını, saz şiir geleneğini yeniden canlandırmıştır.

 • İzlenimlerini , mecazlı bir söyleyişle eserlerde işler.

 • Sade, açık , yalın bir dil kullanmıştır.

    

  Eserleri

  Şiir: Uçun Kuşlar, Serab-ı Ömrüm, Felsefe Dersleri

      

                             Halide Nusret     ZORLUTUNA

                                                (1901-1984)

 

 • Anadolu’nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapmıştır.

 • Birçok kurumda çalışmıştır.

 •  Daha çok şiirleriyle tanınır.

 • Hece ölçüsünü kullanmış, sade, açık ve yalın bir dille yazmıştır.

 • ‘Git Bahar’ en önemli şiiridir.

    

  Eserleri

  Şiir: Geceden Taşan Dertler , Yayla Türküsü ,Yurdumuzun Dört Bucağı

                Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ

                                                              (1890-1966)

 

 • Daha çok araştırmalarıyla tanınır. Özellikle Edebiyat alanındaki araştırmalarıyla tanınmıştır.

 • Araştırmaları sistemleşmiştir.

 • Ziya Gökalp’ın çıkardığı ‘Yeni Mecbua’da şiirler yazmıştır.

 

             Eserleri

Araştırma-İnceleme:  Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

Türk Saz Şairleri

Türk Edebiyatı Tarihi I.II

Divan Edebiyatı Antolojisi

Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

 


Yorumlar - Yorum Yaz