TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Mİlli Edebiyat Özellikleri

           Mİlli Edebiyat Özellikleri

                   (1911-1923)

 

 Türkçülük ideolojisini savunmuşlar ve bunu yaymaya çalışmışlardır
 Dilde sadeleşmeyi savunup halkın konuşma dilini kullanmışlardır.

 Halk şiiri nazım şekillerini kullanmışlardır.

 Halk şiirlerinin gerçek şiirlerimiz olduğunu savunmuşlardır.

 Aruz ölçüsü yerine Milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanmışlardır.

 Milli edebiyatla özellikle dil üzerinde anlaşılmıştır.

 Eserlerinde daha çok Anadolu, milli konular,tarih ve yerli hayat konu edinilmiştir.

 Bazı sanatçılar Türkçülük konusunu savunurken bazı sanatçılar şahsi konulara değinmiştir.

 Bu dönem sanatçıları farklı konular işlemiş kimse kimseye karışmamış bu yüzden uzun sürekli olmuş hepsinin ortak olduğu nokta dil konusu olmuştur.

 Düzyazılarda (hikâye-roman) daha çok sosyal konular işlenmiştir.

 Şiirlerde daha çok şahsi konular işlenmiştir.

 Hikâye ve romanlarda gözleme önem vermişlerdir.

 Tiyatro türünde bu dönemde de önemli eserler verilmiştir.

 Mizah, hiciv gibi konularda başarılı olunmuştur.

 Edebiyat araştırmaları ve eleştirileri bu dönemde de yapılmıştır.

 Bu dönemde hikayecilikte Ömer Seyfettin ilk yazar olarak görülür.

 Ziya Gökalp Türkçülük düşünceleriyle, edebiyat araştırmalarında M.Fuat Köprülü, makalede ise Ali Canip Yöntem göze çarpar.

 

        Milli Edebiyat’ın Dil Anlayışı

 

 Milli edebiyatın dil anlayışını Ömer Seyfettin  ‘Genç Kalemler’ dergisinde ‘Yeni Lisan’  adlı dergide dile getirmiştir.

 Dilde sadeleşme savunulmuş, İstanbul Türkçesi yazı dili olarak esas alınmalıdır, düşüncesi savunmuşlar.

 Yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığı varsa Türkçe kullanılmalıdır.

 Yabancı sözcükler söylendiği gibi yazılmalıdır.


                          Önemli Temsilcileri

 

 • Ömer SEYFETTİN

   

 • Mehmet Emin YURDAKUL

   

 • Ziya GÖKALP

   

 • Refik Halit KARAY

   

 • Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

   

 • Halide Edip ADIVAR

 

 • Ali Canip YÖNTEM

 

 • Reşat Nuri GÜNTEKİN

 

 • Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

 

 • Halide Nusret ZORLUTUNA

 

 • Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ

 

NOT: Beş Hececiler de bu topluluktan sayılabilir.
Yorumlar - Yorum Yaz