TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Serveti Fünun Edebiyatı Döneminin Bağımsız Sanatçıları

      Serveti Fünun Edebiyatı Döneminin Bağımsız Sanatçıları

                                Hüseyin Rahmi Gürpınar

                                       (1864-1944)

 Serveti Fünun döneminde yaşamasına rağmen bu topluluğa katılmamıştır.

 Bir çok memurlukta bulunmuş,Anadolu’yu gezmiş ve hayatının son yıllarına doğru milletvekilliği de yapmıştır.

 Eserlerinde işlediği konulara bakıldığında “Toplum için Sanat anlayışını” benimsemiştir.

 Eserlerinde toplumsal sorunlara,yanlış batılılaşma anlayışına,aile içi sorunlara,psikolojik sorunlar gibi konulara değinmiştir.

 Eserlerinde her kahramanı kendi dilinde konuşturmuştur.

 Eserlerinde iyi bir gözlem ve deney vardır.

 Naturalizm akımından etkilenmiştir.

 Sade bir dil kullanmıştır.

 Edebiyata sokağı taşıyan kişidir.

 Ahmet Mithat’ın “Tercüman-ı Hakikat” ile Ahmet  Cevdet’in ”İkdam” gazetelerinde çalışmıştır.

 Halkı eğitmek bilinçlendirmek düşüncesi olduğu için eserlerinde teknikten çok verilmek istenen mesaja bakmıştır.

 Halkın örf,adet ve geleneklerine bağlı kalmış   ve halk söyleyişlerine konuşmalarına yer vermiştir.

 Edebiyatımızda ilk mektup türünde romanı “Mutallaka”yı yazmıştır.

 Eserleri :

Şık,Şıpsevdi,Metres,Mürebbiye,Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç,Tesadüf,Gulyabani,Billur Kalp,Kokotlar Mektebi,İffet,Nimetşinas,Ben Deli miyim,Mutallaka,Utanmaz Adam,Son Arzu, Cehennemlik (Roman)

Kadınlar Vaizi,Eti Senin Kemiği Benim,Katil Buse,Namuslu Açlık Meselesi,Melek Sanmıştım Şeytanı,Gönül Ticareti (Öykü)

Kadın Sanmıştım Erkeği,Hazan Bülbülü,İki Damla Yaş,Gülbahar Hanım,Tokuşan Kafalar (Tiyatro)

                               Ahmet   Rasim

                                  (1864-1932)

 İstanbul’da doğan sanatçı bir çok memurlukta bulunmuş ve milletvekilliği yapmıştır.

 Serveti Fünun döneminde yaşamasına rağmen  bu topluluğa katılmamıştır.

 Dili sade ,açık ve anlaşılırdır. Halk dilini kullanmıştır.

 Daha çok fıkra ,anı,söyleşi makale gibi türlerde tanınmıştır.

 İlk fıkra yazarımızdır.

 Batı edebiyatı ile yerli edebiyatı çok iyi bir şekilde harmanlamıştır.

 İstanbul’ un günlük yaşamını eserlerinde dile getirmiştir.

 

 Eserleri:

Şehir Mektupları,Eşkal-i Zaman,Gülüp Ağladıklarım (Fıkra)

Falaka,Gecelerim,Ömr-i Edebi (Anı)

Ramazan Sohbetleri ,Muharrir Bu Ya (Söyleşi)

Güzel Eleni ,Numune-i Hayal (Öykü)

Zavallı Necdet (Roman)

Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi (Ders Kitabı)


Yorumlar - Yorum Yaz