TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Fecr-i Ati Edebiyatı Sanatçıları

                                      Ahmet Haşim

                                     (1884-1933)

Bağdat’ta doğmuş  babası kaymakam olan Ahmet Haşim küçük yaşta annesini kaybedince İstanbul’a  gelmiş ve Galatasay lisesinde okumaya başlamıştır.

  Fecr-i Ati edebiyatının en önemli ve en ünlü sanatçısıdır.

  Fecr-i Ati edebiyatı ismi konmadan önce Sinay-yı Emel (Emelin Zirvesi) ismini teklif etmiş ama kabul görmeyerek Faik Ali’nin teklifi olan Fecr-i Ati edebiyatı ismi konmuştur.

  Şiirlerini hep aruz vezni ile yazmış hiç hece ölçüsünü kullanmamıştır.

  Sanat için sanat anlayışına bağlı kalarak eserler vermiştir.

  Dili ağır ,sanatlı,süslü ve imgeler ağırlıklıdır.

  Şiirin dili duyulmaktır. Şiirin dili musiki ve söz arasında olmalı ama daha çok musikiye yakın olmalı der.

  Şiirlerinde toplumsal sorunlara hiç değinmemiştir.

  Şiir hakkındaki görüşlerini “Piyale” adlı eserinin ön sözünde değinmiştir.

  Sembolizm ve Empresyonizm akımına bağlı eserler vermiştir.

  Şiirinde çocukluk anıları,anne sevgisi,doğa ,aşk gibi konular hakimdir.

  Eserlerinde güneşten kaçma loş ortama kaçma,ay ışığı,güneşin batımı ,hastalık,ölüm gibi temalar işlemiştir.

  Dış dünyayı kendi iç dünyası ile zenginleştirerek vermiştir

  Nesneleri olduğu gibi değil de onların kendisindeki yansımalarını (Empresyonizm ) vermiştir.

  Eserleri:

Piyale,Göl Saatleri (şiir)

Gurabahane-i Laklakan,Bize Göre (Fıkra-Deneme)

Frankfurt Seyahatnamesi (Gezi yazısı)

 

                              Emin Bülent SERDAROĞLU

                                  (1866-1942)

  Galatasaray lisesinde okumuş genç yaşta annesini kaybetmiştir.

  Fecr-i Ati edebiyatının kurucularındandır.

  Ahmet Haşim gibi bireysel konulara değinmiş ondan farklı olarak sosyal konulara da değinmiştir.

  Aruz ölçüsü ile şiirler yazmıştır.Ahmet Haşim’den sonra Fecr-i Ati edebiyatının en önemli şairidir.

  Victor Hugo’nun “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu”  adlı esere karşı “Kin” şiiri o dönemde çok büyük yankı uyandırmış Atatürk’ün bu şiirden dolayı taktirini almıştır.

  Şiirleri ölümünden sonra “Emin Bülent’in Şiirleri” adı altında toplanmıştır.                                    Tahsin   Nahit

                                     (1887-1919)

  Adalar şairi olarak tanınır.

  Daha çok tiyatroları ile tanınır.

  Ferdiyetçi düşünceyle sanat yapmıştır.

  Onu tanıtan asıl eseri “Rakibe “ adlı oyundur.

  Eserleri:

Jön Türk , Kösem Sultan , Rakibe (Tiyatro)

Ruh-u Bi Kayd (Şiir)


Yorumlar - Yorum Yaz