TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Makale

                                             Makale

 Bir konuda bilgi vermek,bir gerçeği dile getirmek,bir görüşü( tezi) kanıtlamak  amacıyla yazılan bilimsel yazılardır.

 Her konuda makale yazılabilir.

 Öne sürdüğü düşünceyi kanıtlamak zorundadır.

√ Makale yazmak uzmanlık isteyen bir konudur.

√ Makalede ağır başlı,ciddi bir dil kullanılır.

 Kelimeler gerçek anlamda kullanılır.

 Söz oyunlarına yer verilmez.

√ Düşünceyi pekiştirme yollarından(örnekleme,tanık gösterme vs.) yararlanılır.

 Gazete ile doğup gelişen bir yazı türüdür.

 Nesnel bir anlatım vardır.

 Bilimsel yazılardır.

√ Türk Edebiyatında ilk makale Tercüman-ı Ahval gazetesinde Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi adıyla Şinasi tarafından yazılmıştır.

√ Servet-i Fünun döneminde daha çok gelişmiştir.

√ Namık Kemal,Ziya Paşa,H. Cahit Yalçın,

Fuat Köprülü,Y. Kadri Karaosmanoğlu,F.Rıfkı Atay,Muallim Naci,Şemseddin Sami gibi kişiler makale yazmıştır.

Fıkra – Makale Karşılaştırması

 Her ikisi de gazete ile ortaya çıkıp gelişmiştir.

 Her ikisi de her konuda yazılabilir.

 Fıkra kısa yazılar makale uzun yazılardır.

 Fıkra daha kısa ömürlü,makale ise daha uzun ömürlü yazılardır.

 Fıkra uzmanlık istemez makale yazar,ise o konuda uzman olmalıdır.

 Fıkra da ileri sürülen düşünce kanıtlanmak zorunda değil ama makale de kanıtlanmak zorundadır.

 Fıkra daha çok öznel anlatım makale ise nesnel anlatım söz konusudur.

 Fıkra da daha samimi bir dil varken makale de ciddi bir dil kullanılır.

 Fıkrada dil biraz alaycı ve konuşma dili varken makalede bunlar yoktur.


Yorumlar - Yorum Yaz