TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Fecr-i Ati Edebiyatı

                                     Fecr-i  Ati

                                     (1909-1912)

                                    Özellikleri

1901’ Servet-i Fünun edebiyatı kapatıldıktan sonra 8 yıl kadar edebiyatta boşluk oluşmuş ve 1909 yılında edebiyatımızda ilk defa bir beyanname ile kurulan topluluk olan Fecr-i Ati (Geleceğin Şafağı) topluluğu kurulmuştur.

Edebiyatımızda ilk edebi topluluk olma özelliği gösterir.

Servet-i Fünun edebiyatına ağır eleştiriler yaparak onların yaptığı çalışmaları eleştirmiş ve kendilerinin daha iyi bir edebiyat yapacaklarını ileri sürmüşlerdir.

Servet-i Fünun edebiyatını eleştirmelerine rağmen onlardan daha ileri gidememiş hatta onların taklidi olmuşlardır.

Sanat ve edebiyata en iyi hizmeti kendilerinin yapacağı düşüncesiyle yola çıkmışlar ve “Sanat şahsi ve muhteremdir.”ilkesiyle eser vermişlerdir.

Sanat için sanat anlayışına bağlı kalarak eser vermişlerdir.

Batı edebiyatını (Fransız edebiyatı) örnek almışlardır.

Sembolizm akımının etkisinde kalmışlardır.

Dil oldukça ağır ,sanatlı,süslü ve imgelerle doludur.

Aruz veznini kullanmışlardır.

Uzak çağrışımlar(Gerçeklikten uzak,soyut) olan tabiat tasvirleri yapmışlar,aşk  ve doğa konularına değinmişlerdir.

Şiirlerde Arapça ve Farsça ağır tamlamalar kullanılmıştır.

Şiir alanında bu dönemde Ahmet Haşim en önemli eserleri yazmıştır.

Tiyatro Servet-i Fünun edebiyatına göre bu dönemde biraz da olsa canlanmış ve bir çok eser verilmiştir.

Tiyatro teknik bakımından zayıftır;eserler konuşma diline yakın verilmiştir.

Tahsin Nahit ,Müfit Ratip ve  Şehabettin Süleyman bu dönemde tiyatro ile uğraşan önemli kişilerdir.

Öykü ve Roman da bu dönemde pek başarılı olunamamıştır.

Özgün bir edebiyat ortaya koymak istemişler ama bunu gerçekleştiremeden dağılmışlardır.

Topluluk dağıldıktan sonra da topluluğa sadık kalan tek kişi Ahmet Haşim olmuştur.

 

Fecr-i Ati edebiyatını benimseyen sanatçılar şunlardır:

Ahmet Haşim

Refik Halit Karay

Celal Sahir

Tahsin Nahit

Müfit Ratip

Şehabettin Süleyman

Emin Bülent serdaroğlu

Celal Sahir Erozan

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ali Canip Yöntem

Fuat Köprülü

Faik Ali Ozansoy

İzzet Melih

Ahmet Samim

Cemil Süleyman

** Bu sanatçıların bir çoğu daha sonra farklı topluluklara katılacaktır.Topluluk arasındaki görüş farklılığı erken dağılmasına sebep olmuştur.Bu topluluğa tek sadık kalan Ahmet Haşim olacaktır.

Fecr-i Ati Edebiyatı Beyannamesi

Genç ve yetenekli sanatçılar bir araya toplanacak onların yetişmeleri sağlanacaktır.

Batı günü gününe takip edilecek ve yapılan çalışmalar bu takip neticesinde yapılacaktır.

Batıya ait bir çok eser Türkçeye çevrilecek ve bununla ilgili bir dil komisyonu kurulacaktır.

Zengin bir kütüphane kurulacaktır.

Topluluğa ait kişilerin eserlerinin toplandığı bir kitaplık kurulacak.

Halka açık konferanslar yapılacak böylece halk sanat ve edebiyat konusunda bilgilendirilmiş olacak.


Yorumlar - Yorum Yaz