TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Cumhuriyet dönemi Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

1-Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

-         Bu dönemde daha çok milli mücadele, Halkın yaşayışı, Anadolu, Yanlış batılılaşma, Aydın-Halk ilişkisi gibi konular işlenmiştir.

-         Realizm akımı etkili olmuştur. (Realist romanlar yazılmıştır.)

-         İstanbul’daki aydınlar Anadolu’ya gitmeye başlamış ve oradaki yaşamı görmüşlerdir. Daha önce İstanbul’da durup Anadolu’yu anlatıyorlar ve buda pek doğru bir anlatım olmuyordu. Bu dönemle birlikte gerçekçi anlatım başlamış ve Anadolu İstanbul’dan göründüğü gibi olmadığı anlaşılmıştır.

-         Hikâyelerde olay hikâyesi (maupassant tarzı) benimsenmiştir.

-         Dil konuşma diline yakındır. Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.

-         Batılı tekniğe uygun eserler verilmiştir.

ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

-         Yakup Kadri Karaosmanoğlu

-         Halide Edip Adıvar

-         Kemal Çakır

-         Tarık Buğra

-         Reşat Nuri Güntekin

-         Refik Halit Koray


Yorumlar - Yorum Yaz