TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Cumhuriyet Dönemi Roman ve Hikâye

Cumhuriyet Dönemi Roman ve Hikâye

-         Bu dönemde roman ve hikaye cumhuriyet düşüncesi etrafında biçimlenmiştir.

-         O dönemdeki sosyal ve siyasi ortamı yansıtır.

-         Tenkitçi bakış bu dönemde de devam eder.

-         Değişimin ikilemi eserlerde işlenmiştir.

-         Cumhuriyetin ilk yıllarında milli mücadele ve Cumhuriyet işlenen ilk temalardır.

-         İlk romanlarla birlikte İstanbul dışına çıkış başlamış Anadolu, Anadolu İnsanı, Anadolu’ya giden aydınlar, köylüler ve savaş bölgeleri ile konuları oluşturur.

-         İnkılaplar ve milli mücadele, İstanbul’dan Anadolu’nun nasıl görüldüğü anlatılır.

-         Bu dönemde kazanılan savaşlarda birlikte yeni umutlar tabiat, yoksul insanlar, cehaletle savaş hedefler arasındadır.

-         Aşk romanları ahlahsal çöküntüler ve İstanbul yine işlenmiştir.

-         İşçi ve işveren sorunları işlenmiştir.

-         Psikolojik eserler, bireyin iç dünyası işlenmiştir.

-         Milli edebiyat zevk ve anlayışına uygun olay hikâyeleri görülür. Aynı zamanda da durum hikâyeleri de vardır. Son zamanlarda modern hikâye de ortaya çıkmıştır.

-         Maziye özlem, 1940 sonrası romanlarda görülür.

-         Demokratikleşme, siyasi partiler, ihtilal vs gibi siyasi görüşe göre de romanlar yazılmıştır.

-         İhmal edilmiş olan köy ve köy yaşamı ideolojik bakış açısıyla işlenmiştir.

-         Anadolu’dan büyük kentlere göç, gecekondu yaşamı, göçün ortaya çıkardığı sorunlar, işçi ve işveren gibi konular 1950’lerden sonra yazılmaya başlamıştır.

-         Tarihi romanlar yeni bakış açısıyla yazılmıştır.

-         Kadın konusu kadın sanatçılarımızla birlikte işlenmeye başlamıştır.

-         1960’tan sonra Almanya’ya göç ve gurbetçi insanları anlatan eserler ortaya çıkmıştır.

-         Dini romanlarda bu dönemlerde yazılmaya başlanmıştır.

-         1980’den sonra yeni temalarda yazılmaya başlanmıştır.

-         Eski İstanbul’a özlem işlenmiştir.

-         Postmordenizm ve modernizm son yıllarda ortaya çıkan yeni konulardır.

-         Şu başlıklarda incelenir.

1-    Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

2-    Toplumcu Gerçekçi Eserler

3-    Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

4-    Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Eserler


Yorumlar - Yorum Yaz