TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

CUMHURİYET DÖNEMİ HALK ŞİİRİ

CUMHURİYET DÖNEMİ HALK ŞİİRİ

-         Genel anlamda bakıldığında Halk Edebiyatının genel özellikleri burada da görülür. (Bakınız Halk Edebiyatı)

-         Cumhuriyet dönemi halk edebiyatında âşıklık peleneği eski önemini yitirmiştir. Buna rağmen peleneksel özelliği devam ettirenlerde vardır.

-         Eski halk şiirleri Divan Edebiyatından da etkilenirken bu dönem şairleri ise tema ve konuyu daha da genişletmişlerdir.

-         Bu dönem sanatçıları güncel konulara da yer vermiştir.

-         Bu dönemin en önemli sanatçıları şunlardır.

Aşık Veysel

Aşık Mahsuni Şerif

Aşık Feymani

Abdurrahim Karakoç

Aşık Murat Çobanoğlu

Aşık Erzurumlu Reyhani

Aşık Şeref Daşlıova

ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

-         1894 yılında Sivas’ta doğdu.

-         Yedi yaşına kadar gören sanatçı yedi yaşında geçirdiği çiçek hastalığından dolayı gözlerini kaybetmiştir.

-         Babasının hayattan kopmasın diye eline verdiği saz onun hayatını değiştirmiştir.

-         Aşık Veysel’i Edebiyata kazandıran “Ahmet Kutsi Tecer”dir.

-         “Halk Şairleri Bayramı” kutlamalarında adı ilk duyulmuştur.

-         Cumhuriyetin onuncu yılında Ankara’ya gelerek çeşitli şiirler okumuştur.

-         Köy Enstitülerinde öğretmenlik yapmıştır.

-         Şiirlerinde insan, yurt, toprak sevgisi, nefsin alt edilmesi gerektiği, Dünyanın geçiciliği gibi konular işlenmiştir.

-         Şiirlerinde sade, yalın ve akıcı bir dil kullanmıştır.

ESERLERİ

-         Sazımdan Sesler

-         Dostlar Beni Hatırlasın

-         Deyişler


Yorumlar - Yorum Yaz