TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Serveti Fünun Edebiyatı Nazım Türleri

                     Terza-rima

Üçer dizelik(mısra) bentlerden oluşur.

Bent sayısında sınır yoktur.

İtalyan edebiyatı nazım türüdür.

İlk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.

Uyak düzeni aba-bcb-cdc… şeklindedir.

Dante’nin ilahi komedyası bu nazım şekliyle yazılmıştır.

                       

 

                          Sone

İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan nazım şeklidir.(14  dize)

İtalyan edebiyatından alınmıştır.

Uyak düzeni abba-abba-ccd-ede

                     

 

                              Triyole

On dizeden oluşur.Bir beyit ve dörder dizleik iki bentten oluşur.

İlk iki mısralı kısım sonra dörder mısralık kısımlar gelir.

Uyak düzeni AB – aaaA – bbbB

                          Balad

Türk edebiyatında pek kullanılmamıştır.

Üç uzun ve bir kısa bentten oluşur.

                      Serbest Müstezat

Uzun ve kısa mısralarının farklı aruz kalıpları olan nazım şeklidir.

Aynı şiirde değişik aruz kalıpları kullanılabilir.

Fransız edebiyatından alınmıştır.

İlk defa Serveti Fünun edebiyatında kullanılmıştır.

Kafiye düzeni,uzun ve kısa dizelerin sıralanışı şaire bağlıdır.

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz