TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Fiillerde Olumsuzluk

FİİLLERDE OLUMSUZLUK

 

Fiil tabanına "-me" (-ma)" olumsuzluk eki getirilerek yapılır. Diğer çekim ekleri olumsuzluk ekinden sonra kullanılır.

 

Okuyacağım  Oku-ma-y-acağ-ım

Okudum  Oku-ma-dı-m

Gelmeli  Gel-me-meli

Görüyorsunuz   Gör-mü-yor-sunuz

 

Not: Olumsuzluk eki "-ma -me" ünlü uyumlarına uyar.

 

Bak-ma-dı-m

Gel-mi-yor

Gül-mü-yor

 

NOT: Geniş zamanın II. ve III. kişinin olumsuzu "-maz -mez" ekiyle yapılır.

 

koşarım   koş-ma-m

koşarsın  koş-maz-sın

koşarlar  koş-maz-lar

koşar  koş-maz


Yorumlar - Yorum Yaz